کد خبر: 17648 A

فرمانده دریابانی مرزبانی ناجا در غرفه ایلنا:

ماهانه یک شناور در کشور ساخته و به ما تحویل داده می‌شود این شناور‌ها مجهز به تمامی تجهیزات روز هستند و قرارداد تهیه شناور بسیار سنگینی که مجهز به بالگردبر و هلیکوپ‌تر بر باشد به زودی با تولیدکنندگان داخلی منعقد می‌شود.

ایلنا: فرماندهی دریابانی مرزبانی نیروی انتظامی گفت: خوشبختانه علم تجهیز مرز دریایی را در کشور داریم و تحریم‌ها تاثیری بر ما نداشته است.

سردار سلامی با حضور در غرفه ایلنا در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها درباره تاثیرگذاری تحریم‌ها و تهیه تجهیزات مورد نیاز فرماندهی دریایی ناجا گفت: خوشبختانه تحریم‌ها تاثیری بر تجهیز مرزبانی دریایی ناجا نداشته است.

وی ادامه داد: هم اکنون تولیدکننده و صادرکننده تجهیزات مرزبانی دریایی هستیم مطمئن باشید تحریم‌ها شاید در بخش‌های پزشکی یا بخش‌هایی دیگر تاثیر گذاشته باشداما در تجهیزات دریایی کشور هیچ مشکلی نداریم و این مساله بر ایجاد امنیت بر مرزهای آبی کشور تاثیری نداشته است.

فرمانده دریابانی مرزبانی نیروی انتظامی همچنین خاطرنشان کرد: ماهانه یک شناور در کشور ساخته و به ما تحویل داده می‌شود این شناور‌ها مجهز به تمامی تجهیزات روز هستند و قرارداد تهیه شناور بسیار سنگینی که مجهز به بالگردبر و هلیکوپ‌تر بر باشد به زودی با تولیدکنندگان داخلی منعقد می‌شود.

ما به عنوان یکی از نهادهای تاثیرگذار در طرح دریا هستیم اظهار کرد: در اجرای طرح دریا، ۱۵ سازمان و نهاد همکاری دارند اما به اعتقاد من باید در اجرای طرح دریا یک سازمان، مسئولیت اجرای آن را برعهده بگیرد البته قرار است تا یک ماه آینده سازمانی برای اجرای دقیق طرح و پاسخگویی به آن تشکیل شود.

وی با بیان اینکه همکاری مناسبی با شیلات داریم افزود: مسئولیت اصلی برعهده حراست شیلات است و خوشبختانه مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر