کد خبر: 90050 A

نصب کیسه هوا در خودروهای جدید یکی از شرایط سازمان استاندارد برای تولید خودروهای استاندارد است و تمامی خودرو‌سازان باید خود‌روهای سواری را با کیسه هوا تولید کنند.

ایلنا:‌ رئیس پلیس راهور گفت: براساس طرح جدید مجلس تنها روابط کاری پلیس راهور با شهرداری‌ها بیشتر شده و هیچگاه پلیس به شهرداری الحاق نمی‌شود.

به گزارش ایلنا، سردار اسکندر مومنی با اشاره به بررسی طرح واگذاری امور راهنمایی و رانندگی کلانشهر‌ها به شهر‌داری‌ها که بررسی آن در کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور آغاز شده است، گفت: این طرح درباره روابط کاری بین شهرداری و راهنمایی و رانندگی است.

رئیس پلیس راهور، فزود: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۹، مقرر شد که نوعی روابط کاری میان راهنمایی ورانندگی و شهرداری تهران به وجود آید که البته این روابط به معنای الحاق راهنمایی و رانندگی به شهر‌داری‌ها نیست. از آنجایی که تجربه روابط کاری میان راهنمایی و رانندگی تهران با شهرداری مثبت بوده، طرحی در کمیسیون شورا‌ها مطرح شده که بر اساس آن، این روابط به سایر کلانشهر‌ها تعمیم داده شود.

مومنی ادامه داد: قرار است این طرح پس از تهران در مشهد اجرا شود که البته این طرح در مراحل ابتدایی بوده و نهایی نشده است.

مومنی همچنین درباره شماره‌گذاری خورد‌رو‌ها که باید مجوز آن ابتدا از سوی سازمان محیط زیست و استانداری صادر شده و سپس به تایید راهنمایی و رانندگی برسد، گفت: رویه شماره‌گذاری خورد‌رو‌ها به این ترتیب است که هر خودرو برای شماره شدن نیازمند مجوز سازمان محیط زیست و سازمان استاندار است و پس از آن راهنمایی و رانندگی مجوز شماره‌گذاری را می‌دهد.

رئیس پلیس راهور همچنین درباره لزوم نصب کیسه هوا در خودروهای جدید، تصریح کرد: نصب کیسه هوا در خودروهای جدید یکی از شرایط سازمان استاندارد برای تولید خودروهای استاندارد است و تمامی خودرو‌سازان باید خود‌روهای سواری را با کیسه هوا تولید کنند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر