کد خبر: 91790 A

نام‌های مجتبی با فراوانی بیش از ۳۰۰ هزار، تقی در حدود ۶۶ هزار نفر و زکی با تعداد ۱۳۷۸ مورد از فراوان‌ترین القاب امام دوم شیعیان است که در این پایگاه به ثبت رسیده است.

ایلنا: براساس آمارهای پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور ۱۳۹۷۴۱۵ نفر هموطن کشورمان به نام، القاب و کنیه امام حسن (ع) نامیده می‌شوند.

به گزارش ایلنا، طبق آمار پایگاه اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور، نام‌های مجتبی با فراوانی بیش از ۳۰۰ هزار، تقی در حدود ۶۶ هزار نفر و زکی با تعداد ۱۳۷۸ مورد از فراوان‌ترین القاب امام دوم شیعیان است که در این پایگاه به ثبت رسیده است.

همچنین نام ابومحمد از فراوان‌ترین کنیه‌های ایشان است که در پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور به ثبت رسیده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر