کد خبر: 93899 A

با تصویب هیئت وزیران؛

با موافقت دولت، دو سازمان وزارت جهاد کشاورزی از شمول حکم ماده (۳۰) قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شدند و یک معاونت جدید به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اضافه می‌شود.

ایلنا: با موافقت دولت، سازمان‌های دامپزشکی کشور و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از شمول حکم ماده (۳۰) قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شدند.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده (۳۰) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- و تبصره (۳) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۸۹- تصویب کرد؛ سازمان دامپزشکی کشور و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از شمول حکم ماده (۳۰) قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی می‌شوند.

همچنین با افزایش یک معاونت به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، تعداد معاونت‌های سازمان یاد شده به چهار معاونت افزایش می‌یابد.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

ماده (۳۰) قانون مدیریت خدمات کشوری

وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می‌شوند، در صورت ضرورت با تایید سازمان و تصویب هیئت وزیران می‌توانند حسب وظایف قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات کشوری واحد سازمانی داشته باشند در این صورت کلیه واحدهای وابسته به یک وزارتخانه و موسسات مستقل وابسته به رئیس جمهور در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می‌گیرند. موارد استثنا از حکم اخیر این ماده به تایید سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر