کد خبر: 99101 A

با حکم تعزیرات حکومتی صورت گرفت؛

پس از بررسی پرونده در شعبه تعزیرات حکومتی استان، تخلف محرز تشخیص داده شد و عوامل تخلف به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و ۵۲ میلیون ریال و ضبط کالاهای مکشوفه محکوم شدند.

ایلنا: با حکم تعزیرات حکومتی استان مرکزی عاملین قاچاق کالا در این استان به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و ۵۲ میلیون ریال محکوم شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، مأموران انتظامی استان مرکزی در جریان یک مورد بازرسی، مقادیر قابل توجهی انواع کالاهای قاچاق را در یک کامیون ترانزیت، کشف و پس از انجام مراحل قانونی، پرونده را جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال کردند.

پس از بررسی پرونده در شعبه تعزیرات حکومتی استان، تخلف محرز تشخیص داده شد و عوامل تخلف به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و ۵۲ میلیون ریال و ضبط کالاهای مکشوفه محکوم شدند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر