کد خبر: 12830 A

یک آسیب شناس در گفت‌وگو با ایلنا:

باید در امر کاهش آسیبهای اجتماعی خانواده ها و دستگاه ها دخیل باشند به طوری که خانواده ها با آسان گرفتن شرایط ازدواج و ازدواجهای مناسب و به موقع نقش مهمی داشته باشند.

ایلنا: یک آسیب شناس گفت: اجرای احکام قضایی بویژه در جرائمی همچون تجاوز نقش مهمی در پیشگیری از افزایش جرائم دارد ولی فرهنگ سازی و آگاه سازی مردم از علل بروز جرم به مراتب نقش پررنگ تر و کم خطرتری را دارد.

مجید ابهری در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در رابطه با اجرای حکم قضایی متجاوزین به عنف تاکبد کرد: باید قبل از برخوردقضایی و اجرای احکام، این مجرمان را مورد تجزیه وتحلیل قرار داد واز نظر روحی و روانی، علت ارتکاب به این جرائم را در این افراد بررسی کرد.

این آسیب شناس ادامه داد: شهروندان باید از علل رفاهی، تربیتی و روانی بروز جرائم همچون تجاوز به عنف اگاه باشند و علاوه بر دستگاه های دولتی و غیر دولتی خانواده ها نیز با رفتارهای مناسبی تربیتی و فرهنگی از رواج و گسترش آسیب های مختلف اجتماعی جلوگیری کنند.

این رفتار شناس در رابطه با کاهش آسیبهای اجتماعی به ویژه تجاوز به عنف تاکید کرد: باید در امر کاهش آسیبهای اجتماعی خانواده ها و دستگاه ها دخیل باشند به طوری که خانواده ها با آسان گرفتن شرایط ازدواج و ازدواجهای مناسب و به موقع نقش مهمی داشته باشند.

ابهری ادامه داد: دستگاه ها و سازمان های دولتی میتوانند با شناسایی علل بروز آسیب های اجتماعی، اقدامات پیشگیرانه ای در این زمینه داشته باشند که فرهنگ سازی یکی از بهترین اقدامات در این زمینه محسوب میشود.

وی در رابطه با اجرای احکام قضایی و تاثیر این اقدامات در پیشگیری از افزایش آسیب های اجتماعی تاکید کرد: اجرای احکام قضایی بویژه در جرائمی همچون تجاوز نقش مهمی در پیشگیری از افزایش جرائم دارد ولی فرهنگ سازی و آگاه ساز مردم از علل بروز جرم به مراتب نقش پررنگ تر و کم خطرتری را دارد.

خانواده آسیب اجتماعی اعدام تجاوز به عنف فرهنگ سازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر