کد خبر: 2006 A

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران خبرداد:

با توجه به پیشرفت‌هایی که در حوزه داروسازی داشته‌ایم اخلاق داروسازی نیز باید تقویت و اجرایی شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: تدوین سند جامع اخلاق داروسازی کشور به این معنا نیست که تاکنون رفتار غیر اخلاقی وجود داشته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی لاریجانی در مراسم بزرگداشت روز داروساز  از تدوین سند جامع اخلاق داروسازی کشور خبرداد وگفت: با توجه به پیشرفت‌هایی که در حوزه داروسازی داشته‌ایم اخلاق داروسازی نیز باید تقویت و اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه سند جامع اخلاق داروسازی کشور بخش‌های مختلفی دارد، تصریح کرد: در این سند کدهای حرفه‌ای داروسازان  به عنوان شخصیت حقیقی و حقوقی، منشور اخلاقی شرکت‌های تولید کننده دارو، منشور اخلاقی شرکت‌های وارد کننده دارو، منشور اخلاقی شرکت‌های پخش دارو، منشور اخلاقی سازمان غذا و دارو ایجادشده است.

وی به منشور اخلاقی شرکت‌های تولیدکننده اشاره کرد و افزود: وظیفه اخلاقی در قبال مشتری، بیماران، پزشکان و مراکز درمانی، محیط زیست، تبلیغات و اخلاقی بازاریابی از جمله موارد در منشور اخلاقی شرکت‌های تولیدکننده است که همین موارد در منشور اخلاقی شرکت‌های واردکننده و پخش نیز وجود دارد.

لاریجانی با اشاره به منشور اخلاقی سازمان غذا و دارو آن را بسیار پراهمیت ذکر کرد و گفت: وظیفه اخلاقی در قبال جامعه و گروه هدف، شرکت‌های تولیدکننده، واردکننده، پخش و داروخانه، مصرف کنندگان و جامعه از موارد آن است.

وی با بیان اینکه در تدوین سند جامع اخلاق داروسازی کشور ملاحظات خاصی صورت گرفته است افزود: لحاظ کردن امتزاج صنعت و حرفه داروسازی، تاکید بر ملاحظات اخلاقی سازمانی، و اخلاق بازاریابی در تدوین سند مدنظر قرار گرفته است.

داروسازی سند جامع اخلاق داروسازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر