کد خبر: 37041 A

رئیس جمهوری برای نزدیک کردن استانداردهای نیروی انسانی در بخش سلامت به استانداردهای قابل قبول و قابل اجرا در کشور دستور استخدام ۹۰ هزار نیروی بالینی را طی ۳ سال به وزارت بهداشت صادر و دستورالعمل آن را ابلاغ کرد.

 

ایلنا: رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: بر اساس دستور رئیس جمهوری استخدام ۹۰ هزار کادر بالینی در وزارت بهداشت طی ۳ سال کلید خورده که حدود ۱۷ هزار نفر آن‌ها پرستار هستند.

به گزارش ایلنا، غصنفر میرزابیگی افزود: رئیس جمهوری برای نزدیک کردن استانداردهای نیروی انسانی در بخش سلامت به استانداردهای قابل قبول و قابل اجرا در کشور دستور استخدام ۹۰ هزار نیروی بالینی را طی ۳ سال به وزارت بهداشت صادر و دستورالعمل آن را ابلاغ کرد.

وی ادامه داد: این استخدام علاوه بر حرکت در مسیر استانداردسازی نیروی انسانی مراکز بهداشتی - درمانی دولتی موجود برای تأمین کادر مورد نیاز مراکز تازه تأسیس بهداشتی و درمانی که در دولتهای نهم و دهم ساخته شده است نیز هست.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور گفت: استخدام ۹۰ هزار نیروی بالینی در وزرات بهداشت طی یک دوره سه ساله است و هر سال حدود ۳۰ درصد آن انجام می‌شود و بنا به اعلام مسئولان وزارت بهداشت بیش از ۶۰ درصد این تعداد پرستار خواهند بود.

وی ادامه داد: با توجه به وجود زیرساخت جذب نیرو و نیاز شدید مراکز بهداشتی و درمانی دولتی به نیروی انسانی و نیز با توجه به اینکه استخدام این تعداد نیرو طی ۳ سال مستقیم به وزارت بهداشت ابلاغ شده و دیگر بوروکراسی استانداری‌ها را ندارد، امیدواریم استخدام یک سوم این نیرو‌ها در همین امسال با فراخوان وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی انجام شود.

میرزابیگی گفت: در این صورت امسال حدود ۳۰ هزار نفر نیروی جدید در وزارت بهداشت استخدام می‌شود که حدود ۱۷ تا ۱۸ هزار نفر آن پرستار خواهد بود.

وی درباره اینکه آیا این تعداد پرستار بیکار در کشور وجود دارد، توضیح داد: بله وجود دارد و گر چه ممکن است در برخی کلانشهر‌ها نیروی پرستار بیکار جویای کار به میزان کافی نباشد اما در شهرهای کوچک وجود دارد با این حال این استخدام هشداری برای بیمارستان‌ها و مراکز خصوصی نیز هست که اگر قوانین پرستاری مانند قانون ارتقای بهره وری و تعرفه گذاری خدمات پرستاری را اجرا نکنند، نیروهای خود را از دست می‌دهند و این نیرو‌ها به بخش دولتی می‌روند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد: به هر حال استخدام در بخش دولتی جذابیتهایی دارد کما اینکه سال گذشته که اعلام شد وزارت بهداشت ۲۳ هزار نفر استخدام می‌کند، حدود ۸۳ هزار نفر در آزمون استخدامی وزارت بهداشت شرکت کردند.

وی گفت: برآوردهای ما نشان می‌دهد که حدود ۱۷ هزار پرستار جویای کار در بخش دولتی برای امسال وجود دارد و از سال آینده نیز با توجه به افزایش ظرفیت پذیرش دانشکده‌های پرستاری در کشور، مشکلی از نظر تأمین نیرو و استخدام وجود نخواهد داشت.

میرزابیگی افزود: در مورد آزمون استخدامی امسال نیز ابلاغیه‌های لازم از سوی رئیس جمهوری و معاون نیروی انسانی رئیس جمهوری به وزارت بهداشت رسیده است و برگزاری سریع آزمون استخدامی به همت وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی بستگی دارد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر