کد خبر: 45788 A

در رویکرد جدید کمیته امداد سرمایه گذاری از طریق برگزاری آموزشهای مبتنی بر اشتغال پایدار و متناسب با بازار کار و پتانسیل موجود دراستان‌ها با آماده سازی نیروی کار ماهر برای واحد‌های تولیدی وخدماتی را مورد توجه قرار داده است.

ایلنا: معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته امید واریم با همکاری سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای و سازمان تامین اجتماعی تاپایان امسال ۳۰هزار نفر از مددجویان و فرزندان آنان از آموزشهای استاد- شاگردی بهره‌مند شوند.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی (ره)، محمد امید از انجام آموزش‌های فنی وحرفه‌ای برای ۱۵۸هزار و ۸۰۲ نفر از مددجویان مورد حمایت وفرزندان آنان درهشت ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: نتیجه ارزیابی عملکرد برنامه توانمند سازی نشان می‌دهد افرادی که از دانش فنی ومهارتهای حرفه‌ای بالاتری برخورداربوده‌اند دراجرای طرح‌های اشتغال وخودکفایی موفقیت بیشتری داشته‌اند.

وی دانش فنی و مهارتهای حرفه‌ای را کلید اصلی موفقیت درفعالیتهای اقتصادی واجتماعی وفرهنگی عنوان کرد و افزود: بدین منظور کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز آموزشهای فنی وحرفه‌ای را در اولویت برنامه توانمند سازی قرار داده است تا جامعه هدف قادر باشد با تسلط کامل به انجام فعالیت در رشته شغلی مورد علاقه خود بپردازد.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به رویکرد توانمندی خانواده‌های محروم وکم بضاعت به عنوان گامی برای جهش در میدان اقتصادی و نیز اهمیت جایگاه آموزشهای فنی وحرفه‌ای درسند چشم انداز بیست ساله قانون برنامه پنجم توسعه، تصریح کرد: در رویکرد جدید کمیته امداد سرمایه گذاری از طریق برگزاری آموزشهای مبتنی بر اشتغال پایدار و متناسب با بازار کار و پتانسیل موجود دراستان‌ها با آماده سازی نیروی کار ماهر برای واحد‌های تولیدی وخدماتی را مورد توجه قرار داده است.

وی یادآورشد: آموزشهای ارائه شده در دو قالب آموزشهای بلند مدت به منظور استفاده از خدمات آموزشی سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای و آموزشگاههای بخش خصوصی به منظور اخذ گواهی نامه معتبر آموزشی و استفاده از تسهیلات جهت اجرای طرحهای اشتغال وخودکفایی و آموزشهای کوتاه مدت به منظور ارائه آموزشهای کارآفرینی و کسب وکار و نیز آموزشهای درحین اجرای طرح اشتغال به منظور پایدار سازی و ثبات طرح‌های اشتغال صورت می‌پذیرد.

وی به آموزشهای استاد- شاگردی به روش نوین اشاره کرد و گفت: هزار و ۴۹۶نفر از مددجویان و فرزندان مددجوی مورد نیز درهشت ماهه نخست امسال از این آموزش‌ها بهره‌مند شده‌اند.

امید با بیان اینکه این طرح با رویکرد ایجاد بسترهای لازم برای اشتغال مولد و پایدار مطابق با فناوریهای روز و همچنین استمرار و تثبیت مشاغل موجود و مورد نیاز جامعه به ویژه در مشاغل خانگی و سنتی با استفاده از ظرفیت بخشهای غیردولتی در توسعه آموزشهای مهارتی برای استفاده از ظرفیتهای آموزشی محیط کار واقعی اجرا می‌شود، ادامه داد: کسب تجربه و آشنایی با محیط کسب و کار واقعی و آماده‌سازی شاگرد برای ورود به عرصه اشتغال و کارآفرینی، ارتقای توانمندیهای حرفه‌ای معطوف به نیازهای بازار کار، ایجاد انگیزه و ارتقای خودباوری شاگرد با مشاهده محیط کار واقعی، ایجاد آموزشهای مهارتی و روزآمد کردن استانداردهای آموزشی با تحولات فنی بازار کار، حرکت به سمت برقراری عدالت در آموزشهای مهارتی در مناطقی که امکان ایجاد مراکز آموزشی مقدور نیست، حرکت به سمت کاهش تصدی‌گریهای دولت و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ بخشهای غیردولتی در ارائه آموزشهای مهارتی، حفظ و تقویت مشاغل سنتی و صنایع دستی از جمله اهداف این طرح بوده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر