کد خبر: 49231 A

ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمات حمایتی، شفاف سازی ارائه خدمات به نیازمندان واقعی، رفع همپوشانیهای درون سازمانی و برون سازمانی، ایجاد زیر ساخت نظام نیازسنجی واجدین شرایط، بستر سازی مناسب توانمند سازی جامعه هدف از دیگر اهداف جزئی این اقدام است.

ایلنا: معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: طی اجرای دور دوم طرح مدیریت و نگهداشت مددجویی (طرح پالایش) بیش از ۱میلیون و ۹۸هزار و ۸۹۴ مورد پرونده مددجویان در سال گذشته مورد بازبینی قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی (ره) علی محمد ذوالفقاری با بیان اینکه بیش از یک میلیون پرونده مددجویی در سال گذشته مورد تحقیق مجدد قرار گرفته است، گفت: تعداد ۷۴ هزار و ۳۷۶ خانوار از طریق طرح پالایش از تحت حمایت خارج شده‌اند و همچنین ۸۸۴ هزار و ۱۵۰مورد پذیرش غیر مددجویی در سال گذشته صورت گرفته است و ۶۸هزار و ۴۵۱خانوار نیز از خدمات تک و چند خدمتی بهره‌مند شده‌اند.

وی تغییر رویکرد از خدمات عمومی به خدمات تخصصی، تغییر رویکرد از خدمات مستمر به خدمات موردی و مقطعی، تغییر رویکرد از مساعدتهای بلاعوض به قرض الحسنه، توسعه بیمه‌های اجتماعی، برون سپاری خدمات، اصلاح نظام پذیرش، تقویت خروجی امداد، توسعه و گسترش طرح اکرام، محسنین، شفا و سایر طرحهای مردم محور، ارائه خدمات تک و تک چند خدمتی، توجه به نوع و مدت زمان نیاز در ارائه خدمات، بهره برداری از بانکهای اطلاعاتی سایر سازمان‌ها، توجه ویژه به امر پیشگیری در قالب طرحهای غربالگری را از جمله سیاستهای جدید این حوزه معرفی کرد.

وی با اشاره به خدمات تک و چند خدمتی این نهاد یادآورشد: تقویت نظام شناسائی خانواده‌های نیازمند، بهبود نظام پذیرش متقاضیان مراجعه کننده به امداد، طبقه بندی نیازمندان به نیت اولویت گذاری ارائه خدمات حمایتی، ارائه خدمات هدفمند درقالب بسته‌های عمومی وتخصصی و متناسب با نیازسنجی صورت گرفته، رفع یا کاهش عوارض آسیبهای وارده به خانواده وتوانمندی به منظور جلوگیری از رسوبی شدن آنان درخدمات مستمر، انعطاف پذیرنمودن سیستم پذیرش وارائه خدمات به منظور پاسخگویی به نیازهای متکثر ومتنوع جامعه هدف با توجه به شرایط اقتصادی واجتماعی موجود، درنظر گرفتن تفاوت‌ها وتشابهات منطقه‌ای وجغرافیایی درتوزیع اعتبارات ومنابع سازمانی از جمله اهداف خدمات تک و چند خدمتی به نیازمندان است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) ادامه داد: ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمات حمایتی، شفاف سازی ارائه خدمات به نیازمندان واقعی، رفع همپوشانیهای درون سازمانی و برون سازمانی، ایجاد زیر ساخت نظام نیازسنجی واجدین شرایط، بستر سازی مناسب توانمند سازی جامعه هدف از دیگر اهداف جزئی این اقدام است.

ذوالفقاری در ارتباط با سیاستهای اجرایی خدمات تک و چند خدمتی این نهاد به نیازمندان گفت: امور حمایتهای مادی محرومان و زدودن فقر تغذیه‌ای، امور حمایتهای فرهنگی محرومان و زدودن فقر فکری، امور حمایتهای توانمندسازی اجتماعی محرومین از جمله این سیاست‌ها است.

وی سابقه سکونت در شهر، روستا، منطقه و محله افراد نیازمند، میانگین درآمد ماهیانه بر مبنای بررسی و برآورد حداقل درآمد سالیانه خانوار، تعداد نفرات خانواده (افراد تحت تکفل)، میزان بهره‌مندی از امکانات زندگی (مسکن، تغذیه، و.....)، میزان عوارض وارده به خانواده بابت آسیبهای فردی واجتماعی ایجاد شده، تعداد بیماران احتمالی درخانواده، تعداد دانش آموز ودانشجویی خانواده به تفکیک دختر و پسر و تعداد دختران درآستانه ازدواج ویا دختران ازسن ازدواج گذشته را از جمله شاخصهای بهره‌مندی از خدمت این نهاد معرفی کرد.

وی در ارتباط با خدمات قابل ارائه به مددجویان و مراجعه کنندگان این نهاد اظهار کرد: راهنمایی و مشاوره، خدمات فرهنگی وآموزشی، تمامی خدمات مسکن، کمک به امر ازدواج وازدواج مجدد، وام کارگشایی و اشتغال، معاضدت حقوقی و قضایی، کمک به جبران زیانهای وارده ناشی ازحوادث و سوانح، کمک خدمات معیشتی (بن، کالاهای یارانه‌ای و...)، خدمات درقالب کمکهای نقدی، اکرام ایتام، استفاده از سایر تسهیلات ازقبیل: معافیت سربازی، تحصیل درنزدیکی محل زندگی و....، کمک بابت جبران هزینه‌های درمانی وبهداشتی، دراختیارقراردادن سبد غذایی کودکان زیر۶ سال، اسکان وابن السبیل وسایرخدمات مرتبط با آن و سایر خدمات مددکاری از جمله خدمات قابل ارائه است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر