کد خبر: 54316 A

دفتر آمار و فناوری اطلاعات بیمارستانی معاونت درمان وزارت بهداشت اطلاعاتی درخصوص ساختار، فرایند‌ها و نتایج ارائه خدمات به صورت تسهیل شده و به روز برای سیاستگذاران و ارائه‌کنندگان و گیرندگان خدمات گردآوری کرده است.

ایلنا: اولین سالنامه آماری تخت، تجهیزات و نیروی انسانی کل بیمارستانهای کشور با حضور مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالنیی وزارت بهداشت رونمایی شد.

به گزارش ایلنا، حمید رواقی با حضور در دومین گردهمایی مسئولین و کار‌شناسان آمار و مدارک پزشکی معاونت درمان دانشگاههای علوم پزشکی کشور گفت: دفتر آمار و فناوری اطلاعات بیمارستانی معاونت درمان وزارت بهداشت اطلاعاتی درخصوص ساختار، فرایند‌ها و نتایج ارائه خدمات به صورت تسهیل شده و به روز برای سیاستگذاران و ارائه‌کنندگان و گیرندگان خدمات گردآوری کرده است.

وی افزود: در همین راستا دفتر آمار و فناوری اطلاعات بیمارستانی نسبت به ایجاد وب سایت بیمارستانی برای اطلاع‌رسانی به مردم، چاپ سالنامه آماری تخت، تجهیزات و نیروی انسانی کل بیمارستان‌های کشور و بازبینی سالانه آن، بازبینی استانداردهای مدارک پزشکی و برگه‌های پرونده بیماران، همکاری با پروژه برآورد بار بیماری‌ها در کشور، پروژه جمع‌آوری فعالیتهای بالینی انجام شده به تفکیک کدهای بین‌المللی که به ازای هر بیمارستان در سال آینده نهایی و ارسال می‌شود، اقدام کرده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر