کد خبر: 63080 A

در سراوان رخ داد؛

حدود ساعت 9 و 12 شب دو پس لرزه به شدت 4.1 و 4.2 ریشتر شهرستان خاش در نزدیکی آتشفشان نیمه فعال تفتان نیز را لرزاند.

حدود ساعت 9 و 12 شب دو پس لرزه به شدت 4.1 و 4.2 ریشتر شهرستان خاش در نزدیکی آتشفشان نیمه فعال تفتان نیز را لرزاند.

به گزارش ایلنا، پس از وقوع زمین لرزه 7.5 ریشتری در سراوان سه زمین لرزه روی داده است که نخستین آن با شدت 4.4 ریشتر در سراوان روی داد و دو زمین لرزه در خاش در چند کیلومتری بزرگترین آتش فشان نیمه فعال ایران روی داده است.

زمین لرزه اول خاش به شدت 4.1 ریشتر و در کانون 80 کیلومتری عمق زمین و ساعت 20 و 56 دقیقه روی داده است و دومین زمین لرزه نیز به شدت 4.2 ریشتر در همین عمق و ساعت 23 و 44 دقیقه روی داد.

این زمین لرزه ها در 61.96 درجه طول جغرافیایی و 28.22 درجه عرض جغرافیایی و 61.84 درجه طول جغرافیایی و 27.94 درجه عرض جغرافیایی رخ داده است.

این زمین لرزه ها هیچ خسارتی در برنداشته اما به دلیل نزدیکی با آتشفشان نیمه فعال تفتان پر اهمیت است.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر