کد خبر: 67632 A

رحمت الله حافظی به عنوان مشاور سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی ایران منصوب شد.

رحمت الله حافظی به عنوان مشاور سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی ایران منصوب شد.

به گزارش ایلنا، مسعود اعتمادیان، طی حکمی، رحمت الله حافظی را به سمت مشاور خود در امور برنامه‌ریزی راهبردی، بهبود و گسترش فضاهای بهداشتی و درمانی منصوب کرد.

در این حكم آمده است:

جناب دکتر رحمت الله حافظی

بیمارستانها مراکز اصلی آ‌موزش، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در حیطه دانشگاه هستند و ارتقای سطح کمی و کیفی آنها اقدامی موثر در ایجاد رضایتمندی آنهاست و نیز موجب شکوفایی عرصه آموزش و پژوهش می‌شود.

بدین منظور و نظر به تعهدات و تجربیات ارزنده جناب عالی در حوزه مدیریت سلامت کشور به عنوان مشاور عالی ریاست دانشگاه در حوزه برنامه‌ریزی راهبردی، بهبود و گسترش فضاهای بهداشتی و درمانی منصوب می‌شوید.

در این حصوص انتظار می‌رود با همکاری همه معاونان و رؤسای بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش دانشگاه و با استناد به اسناد بالادستی نظام سلامت، ضمن برنامه‌ریزی مدون کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت درجهت بهبود کیفیت خدمات و فضاهای درمانی به خصوص با همکاری و مشارکت نهادهای مردمی اقدام کنید.

مسعود اعتمادیان

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی ایران

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر