کد خبر: 74278 A

درگفت‌وگو با ایلنا اعلام شد:‌

امیدوارم كاندیداهابا ارائه برنامه های روشن و شفاف قادر به جلب آراء این اقلیت بزرگ اجتماعی یعنی افراد دارای معلولیت و خانوادهای آنان بنفع خود بشوند.

ایلنا: رئیس انجمن ندای معلولین ایران خواسته های این انجمن از كاندیداهای ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستارااعلام كرد.

محمود كاری درگفت و گو با ایلنا گفت:‌ كاندیداهای ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا باید برای ارتقاء كیفیت زندگی و آسایش معلولین و جانبازان و دسترسی آنها به برابری فرصتها در زمینه های مختلف از قبیل آموزش، اشتغال، درمان، توانبخشی و توانمند سازی، مسكن، مناسب سازی محیط های شهرو روستا و اماكن عمومی و... به منظور گسترش مشاركت و فعالیت های اجتماعی معلولین وجانبازان با حفظ شان و كرامت انسانی برنامه داشته باشند.

وی با طرح این پرسش كه كاندیداها برای تقویت نگرشهای مثبت جامعه وحذف دیدگاهای منفی نسبت به افراد معلول در تمام سطوح اجتماعی چه برنامه ای دارند، افزود:‌ در جهت دستیابی معلولین و جانبازان جسمی ـ حركتی به فرصتهای برابر و تساوی حقوق شهروندی و اجتماعی، فرهنگی، علمی، اقتصادی، قضایی، اشتغال، آموزش، توانبخشی برنامه های كاندیداها باید اعلام شود.

كاری افزود: كاندیداها برای مناسب سازی محیط های شهری و رفع موانع معماری به نوعی كه تمامی معلولان هم قادر باشند مانند سایر اقشار جامعه از امكانات شهری و تردد در ساختمانهای عمومی بهره مند شوند، چه خواهند كرد؟

وی با تاكیدبراینكه كاندیداها باید در جهت مناسب سازی پایانه های مسافر بری و ناوگان حمل و نقل عمومی و فرودگاههای كشور برای استفاده معلولین و جانبازان طرح و برنامه داشته باشند، افزود: كاندیدا ها بایداعلام كنند درجهت تهیه، تدوین و تصویب قوانین و مقررات به منظور احقاق حقوق معلولین در تمام موارد و اجرایی نمودن قانون های موجود چه برنامه ای دارند؟

كاری بر آگاه سازی جامعه از نیازهای معلولین و همچنین رعایت حقوق شهروندی آنها تاكید كرد و افزود: برابر مطالعات انجام شده جهانی و منطقه ای آمار افراد دارای معلولیت حدود 10 درصد جمعیت هر كشوری را تشكیل می دهند، و با توجه به اینكه معلولان در ایران اسلامی شركت فعال در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را وظیفه خود می دانند امیدوارم كاندیداهابا ارائه برنامه های روشن و شفاف قادر به جلب آراء این اقلیت بزرگ اجتماعی یعنی افراد دارای معلولیت و خانوادهای آنان بنفع خود بشوند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر