کد خبر: 74609 A

معاون اجرائی مدیر عامل سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر:

تنها بخش کوچکی از مواد اولیه و خام تولیدات از خارج وارد و مابقی داخل سازمان سها از راه های مختلف تولید می شود.

ایلنا: معاون اجرائی مدیر عامل سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر گفت:‌ دربخش دیالیز 70تا 75 درصد از نیاز مردم را در صافی و فیب دیالیز تأمین می کنیم.

مصطفی پریدار در گفت و گو با ایلنا با بیان این مطلب گفت:‌ از 4 هزار دستگاه مستمر در کشور برای امر خدمت رسانی 3 هزار و دستگاه مربوط  به مجموعه سازمان تدارکات پزشکی کشور است که تمامی مراحل اجرائی و بهره برداری از آن در بخش سرویس دهی پشتیبانی، مواداولیه وصافی ازسوی سازمان انجام می گیرد.

وی تصریح كرد:‌ تنها بخش کوچکی از مواد اولیه و خام تولیدات از خارج وارد و مابقی داخل سازمان سها از راه های مختلف تولید می شود.

پریدار ارزبری مجموعه کارخانه های سازمان رانزدیک به 100 میلیون دلار دانست و افزود: تا سال گذشته از طریق ارز مرجع تأمین می شد اما امسال با توجه به تغییر رویکرد ها و سیاست های کشور از طریق ارز مبادله ای تأمین می شود.

معاون اجرائی مدیر عامل سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر خاطرنشان كرد:  90 قلم داروی اساسی بیماریهای مختلف را  تولید و 70 درصد از سرنگ مورد نیاز کشوررا تامینمی كنیم.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر