کد خبر: 78152 A

وزیر بهداشت:

در سال‌های اخیر علی‌رغم گرفتاری‌های مردم، هزینه سنگینی در حوزه بهداشت و درمان به آنها تحمیل شد بدون اینکه رضایت آنها به دست آمده باشد.

وزیر بهداشت گفت: بخش اعظم قوانین مربوط به سلامت مردم و وظایف وزارت بهداشت معطل مانده است و آنهایی که در حال اجرا است باید ببینیم چقدر ناقص است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد حسن طریقت منفرد امروز در همایش علمی- کاربردی مدیران حقوقی وزارت بهداشت، افزود:  مدیران حقوقی دانشگاه‌های علوم پزشکی باید صیانت‌کنندگان از حقوق مردم در رابطه با سلامتشان باشند و تنها در خصوص پرونده‌ها و سیستم حقوقی وزارت بهداشت خود را محدود نکنند.

وی ادامه داد: حقوق مردم به خاطر اجرا نشدن قوانین مرتبط در خصوص وزارت بهداشت معطل مانده است، در حالی که بخشی از آن حقوق می‌تواند با کمک مدیران حقوقی احیا شود و برخی کاستی‌ها را در این زمینه با راهکارهایی که ادامه می‌دهند، جبران کند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه بهداشت و درمان بعد از انقلاب از نظر تامین منابع، نیروی انسانی، فضا و تجهیزات به صورت معجزه آسا پیشرفت کرده است، گفت: اما علی‌رغم همه این پیشرفت‌ها هنوز مردم شهد این امکانات را نچشیده‌اند، که بخش قابل ملاحظه‌ای از این حوزه به کمک مدیران حقوقی قابل جبران است.

وزیر بهداشت گفت: اوضاع نامطلوب است به طوری که در سال 90 بیش از 40 میلیارد تومان در بخش بهداشت و درمان هزینه شده است که 15 میلیارد تومان از آن را بیمه و دولت‌ها پرداخت کرده‌اند و 25 میلیارد تومان را مردم از جیب خود پرداخت کرده‌اند.

وی ادامه داد: تنها بخشی که حاکمیت‌ها معتقدند نباید به بازار سپرده شود بخش بهداشت و درمان است، چرا که در سایر بخش‌ها اگر مردم بتوانند از روش‌های دیگر نیاز خود را رفع کنند یا از نیاز خود صرفنظر کنند در بخش بهداشت و درمان امکان صرفنظر از دریافت خدمات یا دریافت خدمات از بخش دیگر را ندارند و اگر فقر در این زمینه از بین نرود احتمال آسیب‌های بسیار زیادی وجود دارد.

طریقت منفرد با بیان اینکه بهداشت و درمان از بخش‌هایست که واقعا نمی‌توان در آن مردم را تنها گذاشت و آنها را رها کرد، گفت: در سال‌های اخیر علی‌رغم گرفتاری‌های مردم، هزینه سنگینی در حوزه بهداشت و درمان به آنها تحمیل شد بدون اینکه رضایت آنها به دست آمده باشد.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر