کد خبر: 78250 A

معاون وزیر بهداشت خبر داد؛

اولویت بندی موضوعات پژوهشی، حقوقی مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طراحی و اتخاذ تدابیر و راهبردهای لازم به منظور پیشگیری از بروز مشکلات و موانع حقوقی و ارائه راهکارهای لازم به منظور بهره‌مندی از خدمات تخصصی حقوقی از وظایف و اختیارات شورای حقوقی وزارت بهداشت است.

ایلنا: معاون حقوقی و امور مجلس وزیر بهداشت از تشکیل اولین شورای حقوقی در وزارت بهداشت خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، با حضور محمدحسن طریقت منفرد، وزیر بهداشت اولین شورای حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد.

طاهر موهبتی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اعلام تشکیل شورای حقوقی وزارت بهداشت به پیشنهاد این معاونت و موافقت و ابلاغ وزیر بهداشت، گفت: این شورا به منظور تقویت و استحکام مبانی علمی و تخصصی نظرات حقوقی وزارتخانه، ایجاد وحدت رویه و ادبیات حقوقی مشترک و همسویی و یکسان سازی دیدگاه‌ها و استنباط‌های متفاوت از قوانین و مقررات به ویژه در موارد سکوت و ابهام، پاسخگویی به استعلامات و ابهامات حقوقی دانشگاههای علوم پزشکی، معاونت‌ها، سازمان‌ها و مراکز تابعه تشکیل شد.

وی افزود: اعضای این شورا که حکم خود را از وزیر بهداشت دریافت خواهند کرد به ترتیب عبارتند از: معاون حقوقی و امور مجلس به عنوان رئیس شورا، مدیرکل دفتر امور حقوقی به عنوان دبیر شورا، معاونیا حقوقی سازمان‌ها و موسسات وابسته یا عناوین مشابه آن، پنج نفر از حقوقدانان صاحبنظر و مجرب به پیشنهاد معاون حقوقی و امور مجلس.

وی ادامه داد: سایر افراد حسب ضرورت با نظر رئیس شورا و بدون حق رأی به جلسات دعوت خواهند شد.

موهبتی درباره وظایف این شورا گفت: پاسخگویی به استعلامات حقوقی معاونت‌ها، دانشگاهای علوم پزشکی، سازمان‌ها و سایر مراکز وابسته به وزارتخانه در موارد مهم و بر اساس تشخیص شورا، بررسی حقوقی پیش نویس‌ها، لوایح، تصویب نامه‌ها، آیین نامه‌ها، قرارداد‌ها و توافقنامه‌های همکاری و دستورالعمل‌های مربوط به حوزه‌های مختلف وزارتخانه، دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و مراکز وابسته حسب ارجاع رئیس شورای حقوقی از اهم وظایف این شوراست.

وی بررسی و ارائه راهکارهای مناسب در مواردی که خلاء و ابهام یا به طور کلی موانع قانونی وجود دارد، اولویت بندی موضوعات پژوهشی، حقوقی مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طراحی و اتخاذ تدابیر و راهبردهای لازم به منظور پیشگیری از بروز مشکلات و موانع حقوقی و ارائه راهکارهای لازم به منظور بهره‌مندی از خدمات تخصصی حقوقی را سایر و ظایف و اختیارات این شورا اعلام کرد.

به گفته معاون حقوقی و امور مجلس جلسات این شورا هفته‌ای یکبار تشکیل خواهد شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر