کد خبر: 80439 A

رئیس انجمن علمی پرستاری ایران با حکم محمد حسن طریقت منفرد به عنوان اولین معاون پرستاری وزارت بهداشت منصوب شد.

ایلنا: مسعود فلاحی، امروز با حکم وزیر بهداشت به عنوان معاون پرستاری وزیر بهداشت منصوب شد.

به گزارش ایلنا، مسعود فلاحی، رئیس انجمن علمی پرستاری ایران با حکم محمد حسن طریقت منفرد به عنوان اولین معاون پرستاری وزارت بهداشت منصوب شد.

تشکیل معاونت پرستاری در وزارت بهداشت حدود دو هفته پیش در هیئت دولت تصویب شده بود و اکنون بعد از گذشته ۱۵ روز اولین معاون پرستاری این وزارتخانه حکم خود را از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت کرد.

مسعود فلاحی خشکتاب، استادیار گروه پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر