کد خبر: 837 A

گفت‌وگوی ایلنا با قائم مقام سازمان نظام پزشکی به بهانه روز پزشک:

بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ پزشک در طول سالهای اخیر مطلقا به هیچ کدام از مصادر حوزه سلامت اعم از وزارت بهداشت، معاونین درمان و دانشگاه‌ها مراجعه نکرده اند‌. ‌

قائم مقام سازمان نظام پزشکی گفت: آماری در حدود ۸ هزار پزشک جویای کار در کشور وجود دارد.

علیرضا زالی در گفت‌و‌گویی با ایلنا که به مناسبت اول شهریورماه روز پزشک انجام شد یکی از مشکلات موجود در جامعه پزشکی را بحث اشتغال عنوان کرد و گفت‌: در این زمینه آمارهای مختلفی وجود دارد اما براساس گمانه زنی‌هایی موجود، حدود ۸ هزار پزشک بیکار در کشور وجود دارد که عمده آن‌ها پزشکان جوان و پزشکان عمومی هستند که تازه فارغ التحصیل شده اند‌. ‌

وی خاطرنشان کرد‌: آمار نگران کننده دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ پزشک در طول سالهای اخیر مطلقا به هیچ کدام از مصادر حوزه سلامت اعم از وزارت بهداشت، معاونین درمان و دانشگاه‌ها مراجعه نکرده اند‌.

زالی ادامه داد‌: این آمار نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از پزشکان به دلیل مشکلات فراوانی که با آن روبرو هستند به هیچ عنوان نتوانستند به فعالیت پزشکی مطلوب دست پیدا کند‌. ‌

قائم مقام سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه بخشی از این تعداد پزشکانی هستند که به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند، افزود‌: البته آمار دقیقی در این زمینه نداریم زیرا بسیاری از پزشکانی که مهاجرت می‌کنند رابطه شان باوزارت بهداشت و نظام پزشکی قطع می‌شود از همین رو ارتباط پیوسته‌ای وجود ندارد که به این آماردست پیدا کنیم‌. ‌

وی این ۱۰ هزار و ۵۰۰ پزشک را جز حلقه آماری مفقوده حوزه پزشکی کشور دانست و تصریح کرد‌: این پزشکان به احتمال خیلی زیاد به مشکلات حرفه‌ای بسیاری دچار شده‌اند که متاسفانه فاقد هرگونه فعالیت شغلی در حوزه پزشکی هستند‌.

زالی همچنین در ادامه به وضعیت گروه مامایی در کشور اشاره کرد و افزود‌: برخی از همکاران در گروه مامایی بر این عقیده هستند که حدود دو سوم ماما‌ها درکشور بیکار هستند این درحالی است که هنوز کشورما از نظر استاندارد ازنظر تعداد ماما‌ها به ازای تعداد تولد هنوز به آمار جهانی نرسیده است‌. ‌

قائم مقام سازمان نظام پزشکی ادامه داد‌: اما بااین حال می‌بینیم که عدم اشتغال و بیکاری نگران کننده‌ای برای جامعه مامایی کشور وجود دارد‌. ‌

وی با تاکید بر اینکه طی چند سال اخیر ظرفیت سازی شغلی جدید برای جامعه پزشکی نشده است، افزود‌: یعنی به رغم اینکه تعداد قابل توجهی پزشک از دانشگاه‌های مختلف فارغ التحصیل می‌شوند اما زیر ساخت اشتغال این گروه تعریف نشده است‌. ‌

زالی تصریح کرد‌: این درحالی است که در کشورهای توسعه یافته موضوعی که برای اشتغال پزشکان مطرح می‌شود بحث ظرفیت‌های پژوهشی جدید است‌. ‌

به گفته وی در کشورهای توسعه یافته وقتی یک پزشک جوانی فارغ التحصیل می‌شود برای مدت کوتاهی وارد حوزه پژوهش می‌شود و آنقدردر آن حوزه جذابیت اقتصادی وجود دارد که پزشک تامین مالی می‌شود‌. ‌

قائم مقام سازمان نظام پزشکی خاطرنشان کرد‌: این درحالی است که در کشورما ظرفیت لازم در حوزه پژوهشی برای جذب پزشکان عمومی جوان وجود ندارد و تقریبا کمتر پزشک جوانی است که در حوزه پژوهش بتواند جذب شود و از آن طریق معیشت خود را تامین کند‌.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر