کد خبر: 84613 A

معاون دانشجویی و فرهنگی:

با توجه به مذاكرات انجام شده با مراجع ذیربط به ویژه روسای محترم كمیسیون های بهداشت و درمان، آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی موضوع ساخت و خرید خوابگاه های دانشجویی مشمول تبصره د ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه نمی‌شود.

ایلنا: معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: موضوع ساخت و خرید خوابگاه های دانشجویی مشمول تبصره د ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه نمی شود.

به گزارش ایلنا، محمد حسین آیتی ضمن بیان این مطلب گفت: متن قانونی تبصره د ماده 20 می‌گوید "به منظور افزایش کارآیی مأموریتهای اصلی دانشگاهها در امورآموزش، پژوهش و فناوری در هرسال حداقل 20 درصد از امور خدمات رفاهی دانشجویان ازنظر ساختاری از بدنه دانشگاهها جدا و به بخش غیر دولتی واگذار شود".

وی افزود: با توجه به مذاكرات انجام شده با مراجع ذیربط به ویژه روسای محترم كمیسیون های بهداشت و درمان، آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی موضوع ساخت و خرید خوابگاه های دانشجویی مشمول تبصره د ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه نمی‌شود.

معاون دانشجویی و فرهنگی خاطر نشان کرد: ردیف های مربوط به ساخت و تكمیل پروژه های خوابگاهی پس از تصویب قانون برنامه پنجم نیز تخصیص اعتبارداشته اند، برخی از دانشگاه ها نسبت به اخذ مجوز 215 اقدام کرده همچنین تعداد زیادی ساخت پروژه های خوابگاهی در سفرهای دور دوم و سوم سفرهای استانی هیات دولت مصوب شده اند، كه خود مبین تفسیر مذكور است.

محمد حسین آیتی گفت: وزیر بهداشت در بخشنامه ای به روسای دانشگاه ها و دانشكده های علوم پزشكی كشور ضمن اعلام موارد مذكور، تاكید کرده اند، نظر به اینكه خوابگاه های دانشجویی از اولویت های اصلی برنامه های این وزارتخانه است علاوه بر لزوم توجه ویژه در خصوص پیگیری امور مربوط به خوابگاه های دانشجویی توسط دانشگاهها، هر گونه تغییر كاربری و یا فروش خوابگاه های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشكی كشور بدون جایگزینی ظرفیت معادل مجاز نیست.

وی بیان داشت: از دانشگاه‌ها انتظار می رود با توجه به این ابلاغیه برای پیگیری ساخت و خرید خوابگاههای دانشجویی اهتمام کنند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر