کد خبر: 87092 A

مرحله دوم آزمون (مصاحبه) حد نصاب ندارد و نمره نهایی هر داوطلب از مجموع نمرات مراحل اول ۸۰درصد و دوم ۲۰ درصد تشکیل می‌شود.

ایلنا: پس از برگزاری مرحله اول آزمون Ph.D رشته‌های تخصصی داروسازی سال ۹۲، مرحله دوم این آزمون (مصاحبه) روز دوشنبه ۱۷ تیر برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون Ph.D رشته‌های تخصصی داروسازی سال ۹۲، مرحله دوم آزمون (مصاحبه) خود را در روز دوشنبه ۱۷تیر در ساعت ۸ و۳۰ دقیقه صبح در محل دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران به آدرس تهران، بلوار کشاورز، خیابان ۱۶ آذر برگزار می‌شود.

مرحله دوم آزمون (مصاحبه) حد نصاب ندارد و نمره نهایی هر داوطلب از مجموع نمرات مراحل اول ۸۰درصد و دوم ۲۰ درصد تشکیل می‌شود.

داوطلبان لازم است اصل کارت ملی و نیز اصل و تصویر مدارک مستند دال بر سوابق آموزشی، پژوهشی و تجارب حرفه‌ای خود را جهت ارائه به هیئت مصاحبه کننده همراه داشته باشند.

غیبت یا عدم شرکت داوطلبان در آزمون مرحله دوم (مصاحبه) به هر دلیل، به منزله انصراف بوده و انجام مصاحبه مجدد برای این داوطلبان امکان پذیر نیست.

داوطلب، مسئول و متعهد به درستی و صحت مدارک و مستنداتی است که ارائه می‌کند. بنابراین، در صورت محرز شدن مغایرت یا عدم درستی و صحت مدارک ارائه شده (در هر مرحله از آزمون یا تحصیل)، قبولی داوطلب کان لم یکن اعلام شده و در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

افرادی که هنگام دریافت کارت، وضعیت مدارک آنان «مجاز-ناقص» اعلام شده، باید در روز مصاحبه مدارک خود را به نماینده دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی تحویل داده و مدارک ثبت نامی خود را کامل کنند.

آزمون کتبی Ph. D رشته‌های تخصصی داروسازی سال ۹۲، ۶تیرماه با رقابت ۹۰۷ دانشجو برگزار ‌شد که از این تعداد فقط ۲۰۰ نفر پذیرفته شده‌اند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر