کد خبر: 98738 A

وزیر بهداشت اعلام کرد؛

راه حال واقعی شدن تعرفه‌ها در همه این رشته‌ها و عمق بخشیدن به بیمه هاست که خوشبختانه در این زمینه‌ها تاکنون اقدامات خوبی در وزارت بهداشت انجام شده و باید ادامه یابد.

ایلنا: وزیر بهداشت با اعلام اینکه برای ارتقای حقوق دستیاران خبرهای خوبی در آینده داریم گفت: اگرچه این حقوق مکفی نیست ولی امیدواریم گشایشی در کار دستیاران ایجاد کند.

به گزارش ایلنا، سیدحسن هاشمی در دیدار با اعضای بورد تخصصی، ضمن اعلام این خبر گفت: فرمایش دوستان در خصوص ضرورت افزایش حقوق دستیاران و همچنین توجه به رشته‌های مادر پزشکی همچون رشته‌های داخلی، اطفال و جراحی کاملاً بجا و متین است.
وی افزود: بازگشت به حکیم بودن در طبابت آرزوی هر پزشکی است، پزشک صرفاً باید به درد مردم توجه کند.

وی در مورد عدم اقبال پزشکان به برخی رشته‌های مادر تخصصیو اقبلال آنان به رشته‌هایی نظیر چشم پزشکی، پوست و رادیولوژی، اظهار داشت: راه حال واقعی شدن تعرفه‌ها در همه این رشته‌ها و عمق بخشیدن به بیمه هاست که خوشبختانه در این زمینه‌ها تاکنون اقدامات خوبی در وزارت بهداشت انجام شده و باید ادامه یابد.

هاشمی افزود: در حال حاضر شرایط کشور خوب نبوده و در گذار سختی قرار داریم که امیدواریم به لطف خدا و صبوری مردم ازاین گذار تاریخی عبور کنیم چرا که سامان دادن به کارهایی نظیر تعرفه‌ها، نیاز به منابع دارد که امیدواریم در سال ۹۳ گشایشی در این خصوص انجام شود.

وزیر بهداشت تاکید کرد: تصمیم سازی درمورد پزشکان باید از داخل صنف آنان به بیرون برسد، متاسفانه حلقه‌های موجود بین اصناف و وزارت بهداشت در گذشته آنچنان که باید وصل نبوده یا ضعیف بوده است که باید تقویت شود.

وی تصریح کرد: اگر آلودگی‌هایی هم در این صنف وجود دارد باید از همین طریق اصلاح شود.

گفتنی است دراین دیدار دکتر ابوالقاسمی رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رییس بورد هماتولوژی خواستار توجه به رشته‌های مادر پزشکی همچون اطفال، جراحی و داخلی و همچنین دکتر محققی رییس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران خواستار افزایش حقوق دستیاران شدند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر