کد خبر: 1536 A

مدیر کل زندان های استان البرز:

از ابتدای سال تاکنون 6 هزار و هفتصد زندانی از زندان‌های کرج به فشافویه تهران منتقل شده‌اند.

كرج - ایلنا: با توجه به این که زندان‌های استان البرز بیش از ظرفیت خود زندانی دارد، روند انتقال زندانیان همچنان ادامه خواهد داشت و امید می‌رود که با اتمام این روند زندان قزلحصار به طور کامل در اختیار اداره زندان‌های استان البرز قرار گیرد.

مدیر کل زندان‌های استان البرز در گفت و گو با ایلنا درخصوص انتقال زندانیان گفت: از ابتدای سال تاکنون 6 هزار و هفتصد زندانی از زندان‌های کرج به فشافویه تهران منتقل شده‌اند.

سید ابوالقاسم علوی ادامه داد: با توجه به این که زندان‌های استان البرز بیش از ظرفیت خود زندانی دارد، روند انتقال زندانیان همچنان ادامه خواهد داشت و امید می‌رود که با اتمام این روند زندان قزلحصار به طور کامل در اختیار اداره زندان‌های استان البرز قرار گیرد.

وی افزود: با واگذاری این زندان به اداره کل زندان‌های استان البرز، زندانیان البرزی به این زندان منتقل خواهند شد و فضای مناسب تری در مقایسه با گذشته خواهند داشت.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر