کد خبر: 80384 A

انتخاب بازرسان، تعیین نمایندگان انجمن شاعران ایران و جامعه مهندسان معمار ایران برای عضویت در شورای عالی، به عنوان دستور جلسه نخستین مجمع عمومی شورای عالی خانه هنرمندان ایران مشخص و تعیین شده است.

ایلنا: مجمع عمومی خانه هنرمندان ایران، یکشنبه 9 تیر از ساعت 11 صبح در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.
به گزارش ایلنا، گزارش رئیس شورای عالی و مدیرعامل خانه درخصوص عملکرده 10 ماه اخیر خانه هنرمندان ایران، بررسی و اتخاذ تصمیم درمورد صورت‌های مالی مربوط به عملکرد سال 1391، انتخاب بازرسان، تعیین نمایندگان انجمن شاعران ایران و جامعه مهندسان معمار ایران برای عضویت در شورای عالی، به عنوان دستور جلسه نخستین مجمع عمومی شورای عالی خانه هنرمندان ایران مشخص و تعیین شده است.

هریک از اعضاء وابسته به خانه هنرمندان ایران که از شرکت در جلسه معذور است، می‌تواند به عضو دیگری از مجمع برای شرکت در رای گیری و اخذ تصمیمات وکالت کتبی دهد.
در دعوت از اعضاء تقاضا شده است که به منظور تمهیدات مقدمات امر و کنترل حد نصاب اعضا جهت اخذ رای، نیم ساعت قبل از شروع جلسه در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران حضور رسانند.

خانه هنرمندان ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر