کد خبر: 85120 A

برای چاپ و اجرای مجدد روی صحنه؛

نمایش‌نامه «وقت خواب ماهی‌ها» قصه‌ای درباره بازیگر سینما است که تا حدودی می‌توان گفت با آثار گذشته نویسنده تفاوت دارد و بیشتر در فضای تاریخ معاصر سیر می‌کند.

ایلنا: محمدامیر یاراحمدی نمایش‌نامه «وقت خواب ماهی‌ها» را بازنویسی می‌کند وی همچنین قصد دارد پس از فراهم شدن امکان اجرای صحنه‌ای اثر را منتشر کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یاراحمدی ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: نمایش‌نامه «وقت خواب ماهی‌ها» حدود سال‌های 82- 83 مدت کوتاهی روی صحنه رفت اما تصمیم گرفتم با اعمال تغییراتی در آن متن را مجدد بازنویسی کنم تا برای اجرا آماده شود.

وی در رابطه با داستان نمایش‌نامه عنوان کرد: اثر 2پرسوناژ دارد و قصه‌ای درباره بازیگر سینما است که تا حدودی می‌توان گفت با آثار گذشته من تفاوت دارد و بیشتر در فضای تاریخ معاصر کشور سیر می‌کند.

نویسنده نمایش‌نامه «بیوه‌های غمگین سالار جنگ» همچنین درباره انتشار این اثر اظهار کرد: معمولا زمانی برای چاپ و انتشار آثار خود تصمیم می‌گیرم که متن اجرا رفته و درآماتورژی روی آن انجام شده باشد و سپس برای انتشار تصمیم خواهم گرفت اما قطعا قصد انتشار کار را دارم اما در درجه نخست امیدوار هستم ابتدا امکان اجرای صحنه‌ای متن فراهم شود.

محمدامیر یاراحمدی وقت خواب ماهی‌ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر