کد خبر: 74440 A

مدیرعامل صندوق حمایت از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان:

هیچ خبرنگاری در كشور نیست که واجدالشرایط و متقاضی بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی باشد اما ازسوی وزارت ارشاد مورد توجه قرار نگرفته باشد.

پس از گفتگوی آقامحمدی(نماینده مردم خرم‌آباد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس) با خبرنگار ایلنا مبنی بر لزوم اجرایی شدن حمایت‌های بیمه‌ای از جامعه رسانه‌ای کشو و انتقاد وی از نبود شرایط حداقلی نظیر بیمه برای خبرنگاران، مهدی شجاعی(مدیرعامل صندوق حمایت از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان) اطمینان داد بیمه همه اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه كشور انجام شده و این صندوق از تمام آنها حمایت خواهد كرد و در این رابطه هیچ قصوری صورت نگرفته است.

مدیرعامل صندوق حمایت از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان به خبرنگار ایلنا گفت: بیمه همه اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه کشور به صورت مداوم و با سرعت و سهولت برای همه متقاضیان واجدالشرایط از سراسر کشور توسط این صندوق درحال انجام است و تمامی متقاضیان واجدالشرایط می‌توانند اطمینان داشته باشند ازسوی این صندوق مورد حمایت قرار می‌گیرند.

شجاعی گفت: خبرنگاران واجدالشرایطی که ازسوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صندوق حمایت از نویسندگان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران به صندوق حمایت از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان معرفی شده‌اند در اسرع وقت می‌توانند به واحدهای تامین اجتماعی نزدیک محل سکونت خود در سراسر کشور معرفی شده تا مراتب بیمه آنها انجام شود.

به گفته شجاعی، بیمه تکمیلی نیز طی سه سال اخیر باتوجه ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اهالی فرهنگ و هنر و رسانه فراهم شده است. کمااینکه در سال 89 تعداد 5 هزار نفر در سال 90، تعداد 15 هزار نفر و در سال 91 تعداد 25 هزار نفر تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفته‌اند.

وی افزود: برای سال جاری هنوز درحال نام‌نویسی از متقاضیان هستیم و هیچ خبرنگاری در كشور نیست که واجدالشرایط و متقاضی بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی باشد اما ازسوی وزارت ارشاد مورد توجه قرار نگرفته باشد.

شجاعی یادآور شد: اگر نماینده محترم مجلس؛ مشخصا اعلام نماید کدام خبرنگار یا خبرنگارانی در کجا متقاضی بیمه بوده‌اند و اقدام کرده‌اند اما مشمول بیمه نشده‌اند، می‌توانند همین امروز فهرست متقاضیان را به صندوق حمایت از نویسندگان و روزنامه‌نگاران ارسال كنند تا سریعا بررسی و به فوریت درباره بیمه آنها اقدام شود.

صندوق حمایت از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان مهدی شجاعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر