کد خبر: 93755 A

در ارزیابی عملکرد مؤسسات پژوهشی کشور؛ پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاددانشگاهی موفق به کسب رتبۀ بر‌تر شد.

ایلنا: در ارزیابی وضعیت و عملکرد پژوهش و فناوری مؤسسات پژوهشی کشور که از سوی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شده است، پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاددانشگاهی صنعتی شریف رتبه بر‌تر را کسب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی شریف؛ بر اساس گزارش معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، در ارزیابی و عملکرد پژوهش و فناوری مؤسسات پژوهشی کشور، بر مبنای فعالیت‌های موسسات پژوهشی، پژوهشکده توسعه تکنولوژی در بین پژوهشکده‌های کل کشور با زمینه فعالیت فنی و مهندسی، رتبهٔ دوم و در بین پژوهشکده‌های جهاددانشگاهی رتبۀ یکم را کسب کرده است.

جهاددانشگاهی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر