کد خبر: 99702 A

جنتی:

وزیر ارشاد، فضای کنونی نظارت بر مطبوعات را آرام و متعامل عنوان کرد و خواستار نگاه برابر به همه رسانه‌های کشور در دو حوزه نظارت و حمایت شد.

ایلنا: جلسه هیات نظارت بر مطبوعات، صبح دوشنبه، چهارم شهریور ماه به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد.
به گزارش ایلنا، در ابتدای این جلسه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آزادی مطبوعات را به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی، اصلی محترم و ارزشمند و وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیات نظارت بر مطبوعات را صیانت از آن و تامین حقوق رسانه‌ها خواند.
علی جنتی، وضعیت مطبوعات کشور را از حیث کیفیت انتقادی و فضای تعاطی افکار و تضارب آرا در مقایسه با کشورهای منطقه، مطلوب و کم نظیر دانست و افزود: رویکرد دولت به مطبوعات، رویکردی دو سویه و تعاملی است و عمیقا اعتقاد داریم که تقویت کارکرد نظارتی مطبوعات می‌تواند از بروز بسیاری معضلات و مفاسد درکشور جلوگیری کند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فضای کنونی نظارت بر مطبوعات را فضایی آرام و متعامل عنوان کرد و خواستار نگاه برابر به همه رسانه‌های کشور در دو حوزه نظارت و حمایت شد.
در جلسه امروز هیات نظارت بر مطبوعات که اولین جلسه دوره جدید به ریاست علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود؛ اعضاء در خصوص مباحث نظارتی و راهکارهای نظارت و توسعه تعامل با اصحاب مطبوعات به بحث و تبادل نظر پرداختند.

علی جنتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر