کد خبر: 11076 A

پیشکسوت تئاتر:

قطب الدین صادقی در دومین کارگاه بازیگری و بازیگردانی که با حضور هنرمندان و علاقمندان به بازیگری برگزار شد، بر اهمیت مخاطب شناسی در تئاتر تأکید کرد و افزود: یکی از مهمترین اصول در کارگردانی تشخیص مخاطب است زیرا مخاطب شناسی در برقراری ارتباط در نمایش و زندگی روزمره موثر است.

ایلنا-همدان: قطب الدین صادقی در دومین کارگاه بازیگری و بازی گردانی که با حضور هنرمندان و علاقمندان به بازیگری برگزار شد، بر اهمیت مخاطب شناسی در تئاتر تأکید کرد و افزود: یکی از مهم ترین اصول در کارگردانی تشخیص مخاطب است زیرا مخاطب شناسی در برقراری ارتباط در نمایش و زندگی روزمره موثر است.

به گزارش ایلنا؛ این پیشکسوت تئاتر با بیان اینکه با هر مخاطبی نباید به یک شکل ارتباط برقرار کرد، یادآور شد: با توجه به اینکه در هر نمایشی مخاطبان ویژه ای حضور دارند، امکان ندارد که بتوان با همه مخاطبان به یک شکل ارتباط داشت.

صادقی با اشاره به اینکه معانی و مفاهیمی که در تئاتر موجود است باید موشکافی شود، خاطرنشان کرد: در بهره گیری از کلمات و نوع بیان مفاهیم باید از خلاقیت ویژه ای بهره گرفته شود تا بتوان با عمق وجود نکات را به مخاطبان یادآوری کرد.

صادقی یادآور شد: در تئاتر کودکان باید مسائلی مطرح شود که بچه‌ها بتوانند با روحیه مناسبی وارد جامعه شوند زیرا بازتاب نمایش در چگونگی رداشت از کلمات نهفته است.

وی اذعان کرد: تئاتر ادبیات نیست بلکه تئاتر باید برگرفته از اعماق وجود باشد به طوری که بازیگر باید آگاهانه و با تکنیک خاصی نقش آفرینی کند و از خودش دور شود.

این کارگردان تئاتر بروز احساسات و هیجانات را برای بچه ها از اهمیت بالایی عنوان کرد و گفت: منشأ بازی تئاتر در کلام نیست بلکه حس و حرکت است که این مسئله را می توان از علاقه کودکان و نوجوانان به تام و جری برداشت کرد.

وی در ادامه سخنان خود کار جمعی را در هنر تئاتر موثر دانست و گفت: کار جمعی روشی مدرن و ارگانیک است و این روش در دنیا دنبال می شود.

صادقی با اشاره به اینکه درام هرگز نباید خطی باشد، افزود: نمایش، مخاطبان را دچار تحول تدریجی می‌کند و در این راستا اگر درام اتفاق نیفتاده باشد، نمایش معنی ندارد زیرا صحنه ها یکی پس از دیگری چیده نشده است.

وی ضرورت تئاتر و بازیگری را روان بیان کردن یک اصل دانست و گفت: بازیگر نباید احساسات خود را سرکوب کند و همواره باید صداقت و شفافیت در بیانش موج بزند.

این پیشکسوت تئاتر تأکید کرد: باید با حس واقعی زندگی کرد که این مصداق آزادی بیان است و بازیگر باید یاد بگیرد که صادقانه احساسات خود را بیان کند.

در این کارگاه دو گروه نوجوان و بزرگسال نمایش هایی را اجرا کردند و سپس صادقی به تحلیل اجرای این دو گروه پرداخت.

صادقی با اشاره به اجرای این دو گروه اذعان کرد: بازیگران هر دو نمایش احساسات خود را از عمق وجود بیان نمی کردند در حالی که بیان افکار باید از درون بازیگر بیرون بیاید تا مخاطب بتواند درک درستی از نمایش داشته باشند.

این مدرس تئاتر اضافه کرد: بازیگران باید انرژی خود را در نمایش ها بروز دهند که این امر بایددر نمایش تولیدی برای کودکان و نوجوانان نمود بیشتری پیدا کند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر