کد خبر: 11187 A

پرویز فارسیجانی به عنوان مدیر کل مطالعات و توسعه دانش و مهارت‌های سینمایی معاونت آثار و مهدی عظیمی می‌رآبادی به عنوان سرپرست اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه‌ای منصوب شدند.

ایلنا: طی احکام جداگانه‌ای از سوی جلیل عرفان منش معاونت آثار سازمان سینمایی، پرویز فارسیجانی به عنوان مدیر کل مطالعات و توسعه دانش و مهارت‌های سینمایی معاونت آثار و مهدی عظیمی می‌رآبادی به عنوان سرپرست اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه‌ای منصوب شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی متن احکام صادر شده به شرح ذیل است:
جناب آقای پرویز فارسیجانی
با عنایت به مدارج علمی و تجربه‌های ارزنده فرهنگی، پژوهشی، جنابعالی را به سمت مدیر کل مطالعات و توسعه دانش و مهارت‌های سینمایی معاونت آثار منصوب می‌نمایم.
با استعانت از خداوند متعال امیدوارم با تلاش‌های مجدانه و تدابیر و برنامه ریزی‌های شایسته و بهره گیری از صاحب نظران و اندیشمندان حوزه سینما وفق مأموریت‌های تعیین شده نایل آیید. مزید توفیقات جنابعالی را آرزومندم.
جلیل عرفان منش
معاونت آثار سازمان سینمایی کشور

جناب آقای مهدی عظیمی میر آبادی
با عنایت به سوابق ارزنده و شایستگی‌های فردی، جنابعالی را به عنوان سرپرست اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه‌ای منصوب می‌نمایم. امید است با تلاش‌های مجدانه جنابعالی و همکاران به ارزشیابی و نظارت مطلوب مبتنی بر اصول و قوانین و قواعد روشمند و طراز شأن سینمای جمهوری اسلامی ایران نایل آیید.
حفظ مشارکت و تعامل با هنرمندان و رعایت اعتدال، اصلاح روش‌ها گام سودمندی برای ارتقاء سینمای ایران به حساب می‌آید.
از خداوند متعال مزید توفیقات جنابعالی را در عرصه سینمای حرفه‌ای، آثار غیر سینمایی و نمایش خانگی که از ادارات تابعه و ارکان اداره کل ارزشیابی و نظارت محسوب می‌شود خواهانم.

جلیل عرفان منش
معاونت آثار سازمان سینمایی کشور

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر