کد خبر: 4127 A

از سوی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی تأیید و ابلاغ شد

پیش تر خانه سینما طی مكاتبه ای از وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی نقض نظریه هیأت رسیدگی به امور مراكز فرهنگی و هنری را خواستار شده بود.

از سوی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی رأی هیأت رسیدگی به امور مراكز فرهنگی و هنری درخصوص تعطیلی دائمی خانه سینما  ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، وزیر  فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به گزارش مورخ 21 مرداد 91 دبیر هیأت رسیدگی به امور مراكز فرهنگی و هنری پیرامون تصمیم ورأی نهایی آن هیأت دربارة تعطیلی دائم خانه سینما ضمن تأیید و ابراز مراتب، تصریح نمود با جمیع بررسی های به عمل آمده، دلیل موجهی كه موجب نقض رأی آن هیأت شود، مشاهد  نشد.


به موجب این گزارش پیش تر خانه سینما طی مكاتبه ای از وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی نقض نظریه هیأت رسیدگی به امور مراكز فرهنگی و هنری را خواستار شده بود.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر