کد خبر: 54357 A

نمایندگان خانه سینما درشورای اصلاح اساسنامه اعلام كردند:

مصاحبه اخیر معاونت سینمایی وزارت ارشاد در برنامه30/20 شبکه دوم سینما را مبنی بر تأسیس خانه‌سینما، خارج از تمامی توافقاتی می‌دانیم که تا این تاریخ ازسوی همان وزارتخانه و شخص ایشان پذیرفته و نمایندگان وزارت ارشاد جهت اجرای آن در جلسات اصلاح اساسنامه خانه‌سینما شرکت کرده‌اند.

ایلنا: هیات مدیره خانه‌سینما در پایان جلسه شورای اصلاح اساسنامه با حضور نمایندگان خانه‌سینما، متنی را منتشر كرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در این متن آمده است: در پی اعلام نظرهای متفاوت نسبت به برخی از بندهای اصلاحی اساسنامه خانه‌سینما، و اظهارنظر ریاست محترم سازمان سینمایی در برنامه بیست و سی شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران لازم می‌دانیم نکاتی را به استحضار برسانیم:

1 – تمامی جلسات نمایندگان سه طرف ذینفع در موضوع اساسنامه خانه‌سینما تنها به قصد اصلاح بندهایی از اساسنامه خانه‌سینما برگزار شد و منظور دیگری ازجمله تاسیس مؤسسه‌ای جدید در میان نبود. از این رو ماده‌ای که به تاسیس خانه‌سینما توسط مؤسسین اشاره دارد، حفظ شد و به امضاء هر سه طرف رسید.

2 – در اصلاح اساسنامه بر سر همة مفاد و تبصره‌های آن اجماع حاصل شد جز چند مورد اختلاف زیر:

1-2 در ماده مربوط به ناظر مالی خانه‌سینما میان ما و نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر سر امضای چک‌ها و اسناد تعهدآور خانه‌سینما در هزینه‌کرد کمک‌های وزارت ارشاد به خانه اختلاف نظر وجود داشت. ما امر نظارت و رد یا قبول اسناد را پذیرفتیم. اما الزام امضا و اسناد تعهدآور توسط ناظر مالی نپذیرفتیم. این ابراز مخالفت زیر امضای نمایندگان خانه ثبت شد. گفتنی است چنین خواسته‌ای با "ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها، و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب 8/8/1376 شورایعالی انقلاب فرهنگی" که حدود اختیارات و مسئولیت‌های وزارت ارشاد را تعیین کرده است، در تعارض است.

2-2 نمایندگان وزارت ارشاد بر گنجاندن ماده‌ای مبنی بر الزام نصب پرچم در اماکن مربوط به خانه‌سینما و محل برگزاری مراسم سینمایی اصرار داشتند که به اعتقاد ما چنین اموری مربوط به نحوة تشریفات برگزاری جلسات هیئت مدیره خانه‌سینما و مراسم است که در صورت لزوم می‌باید در آئین‌نامه‌های پیوست اساسنامه ذکر شود و شان اساسنامه‌ای ندارد. لذا با نوشتن چنین ماده‌ای مخالفت کردیم.

3-2 اضافه کردن پسوند جدیدی به نام خانه‌سینما و تبدیل نام خانه‌سینما به خانه‌سینمای جمهوری اسلامی را با غیردولتی بودن خانه سینما در تعارض می‌دانستیم، و این پسوند را ویژة نهادها و مؤسسات دولتی می‌دانیم. کما اینکه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، یا راه آهن جمهوری اسلامی ایران و نهادهای دولتی دیگر از راه همین پسوند است که وابستگی دولتی‌شان برای ارباب رجوع آشکار می‌شود و به عکس خانه هنرمندان ایران یا خانه موسیقی ایران، خانه تئاتر ایران و یا خانه‌سینمای ایران به خاطر منع از کاربرد چنین پسوندی ماهیت دولتی ندارند.

4-2 نکته دیگر ثبت اساسنامة اصناف عضو خانه‌سینما است که چون طول انجام آن روشن نبود با تبصره‌ای مرحلة تحویل اساسنامه‌های آنها را به مرجع ذیربط پیش‌بینی کرده‌ایم.

بدیهی است خانه‌سینما پس از ثبت اساسنامه انجمن‌های عضو، با توجه به ضوابط پیش‌بینی شده می‌تواند انجمن‌های صنفی جدید را که مشابه اصناف عضو پیشین نباشند پس از طی تشریفات پیش‌بینی شده در اساسنامه به عضویت بپذیرد.

امر بدیهی را مکرر می‌کنیم که از آغاز اختلاف مدیریت کنونی وزارت ارشاد با خانه‌سینما تا روزهای پایانی مرحله اصلاح اساسنامه، همه‌ی مذاکرات حکایت از وجود خانه‌سینما با ایرادهایی حاشیه‌ای بر آن بوده است.

از این رو مصاحبه اخیر معاونت سینمایی وزارت ارشاد در برنامه30/20 شبکه دوم سینما را مبنی بر تأسیس خانه‌سینما، خارج از تمامی توافقاتی می‌دانیم که تا این تاریخ ازسوی همان وزارتخانه و شخص ایشان پذیرفته و نمایندگان وزارت ارشاد جهت اجرای آن در جلسات اصلاح اساسنامه خانه‌سینما شرکت کرده‌اند.

اساسنامه خانه سینما
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر