کد خبر: 59317 A

به كارگردانی داریوش مودبیان؛

نمایش قرارداد... با مرگ از هفدهم فروردین تا بیست و دوم اردیبهشت در سالن استاد سمندریان روی صحنه می‌رود.

ایلنا: از هفدهم فروردین تا بیست و دوم اردیبهشت؛ نمایش قرارداد... با مرگ در خانه هنرمندان ایران، تماشاخانه ایرانشهر و سالن استاد سمندریان روی صحنه می‌رود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نویسنده‌ای پیر _ آمریکایی_ که دیگر محبوبیت خود را از دست داده پانزده سالی است که در یک هتل قدیمی و کهنه در کشورسوئیس زندگی می‌کند و همچنان در انتظار است که هالیوود آن را به همکاری فرا بخواند تا دوباره شهرت و محبوبیت و مخصوصا پول به دست آورد.
مهلت قرارداد او با هتل سر آمده و تنها پولی که برای او باقس مانده مخارج یک هفته اقامت در همین هتل است. برای اینکه بتواند از پرداخت نهایی بگریزد و در ضمن آبرو و شرافت خود را حفظ کند حاضر است هتل و به همراه آن خود را از میان بردارد و محو و نابود گرداند.
در این میان با جوانی تیز هوش و جاه طلب که متخصص در همه امور می‌نماید و تازه به شغل نگهبانی شب در هتل مشغول شده آشنا می‌شود. نویسنده با جوان قراردادی منعقد می‌کند مبنی بر: از میان بردن او پیش از سر آمدن قرار دادش با هتل! پس از عقد قرار داد به یکباره ترس از مرگ و میل به زندگی به سراغ نویسنده می‌آید. قرارداد قابل فسخ نیست و جوان خود را موظف به انجام تعهدش در قبال قرار داد می‌داند و... از اینجا بازی خنده آور اما رعب آور موش و گربه جنگ و گریز کودکانه و... میان این دو آغاز می‌شود.
سه نیمه شب پر التهاب اما خنده بر انگیز لبخندی تلخ که چون زهرخند می‌نماید در انتظار تماشاگرانی است که در پی درک موقعیت‌های نمایشی بر‌تر هستند... نمایشی که خنده و اندیشه مضامین اجتماعی سیاسی و حتی اسطوره‌ای را در جا مه‌ای تمثیلی در هم آمیخته و حرفی برای گفتن دارد حرف‌های اجتماعی انسانی و حرف‌هایی نو.

 

داریوش مودبیان نمایش قرارداد... با مرگ
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر