کد خبر: 63158 A

در جلسه کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی،

موضوع اقتصاد هنر و تأثیر گذاری بخش‌های اقتصاد و هنر بر یكدیگر، ایجاد یك مركز واحد برای تجمیع داده‌های آماری و رصد دائمی و نظام‌مند وضعیت هنری كشور به منظور تهیه گزارش سالیانه از وضعیت هنر كشور مباحث از سایر مباحث مطرح در این سند است.

ایلنا: نخستین جلسه کمیسیون هنر و معماری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال92 در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در این جلسه؛ ضمن تأکید بر اجرای مصوبات قبلی كمیسیون، پیش طرح رصد دائمی وضعیت هنری کشور مورد بررسی قرار گرفت.

این پیش طرح شامل تدوین راهبرد، شیوه نامه و تعریف فرآیند اجرا با توجه به شاخص‌های کیفی و کمی است.

در این سند و در بخش مربوط به وضعیت فضاهای هنری كشور فضای آموزشی، ترویجی و پ‍‍‍ژوهشی كشور مورد بحث قرار گرفته است.

موضوع اقتصاد هنر و تأثیر گذاری بخش‌های اقتصاد و هنر بر یكدیگر، ایجاد یك مركز واحد برای تجمیع داده‌های آماری و رصد دائمی و نظام‌مند وضعیت هنری كشور به منظور تهیه گزارش سالیانه از وضعیت هنر كشور مباحث از سایر مباحث مطرح در این سند است.

شورای عالی انقلاب فرهنگی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر