کد خبر: 7145 A

در روز دوم جشنواره نیز فیلم‌هایی نظیر بزرگ مرد کوچک، پاریس تا پاریس، ۳۳ روز، روزهای زندگی، گلچهره، فیلادلفی، عطر ولایت، بوسیدن روی ماه و خاک وآتش اکران شدند که به خصوص استقبال از بوسیدن روی ماه و گلچهره بسیار خوب بود.

ایلنا در حالی جشنواره فیلم مقاومت دومین روز برگزاری خود در شهر کرمان سپری کرد که بیش از همه پیز استقبال مردم کرمان از فیلم‌ها قابل توجه بود.


به گزارش خبرنگار ایلنا  در اولین روز برگزاری جشنواره فیلم‌های شور شیرین، راه نجات، خاک و آتش، ملکه، پاریس تا پاریس، گلوگاه شیطان، روزهای زندگی و ۳۳ روز در سینماهای آسیا، مهتاب، و شهر تماشا روی پرده رفتند که با استقبال خوبی از سوی مردم کرمان و هچنین اهالی رسانه وهنرمندان مواجه شد.
 در روز دوم جشنواره نیز فیلم‌هایی نظیر بزرگ مرد کوچک، پاریس تا پاریس، ۳۳ روز، روزهای زندگی، گلچهره، فیلادلفی، عطر ولایت، بوسیدن روی ماه و خاک وآتش اکران شدند که به خصوص استقبال از بوسیدن روی ماه و گلچهره بسیار خوب بود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر