کد خبر: 87195 A

اساسنامه اصلاحی که توسط ریاست محترم سازمان سینمایی به هیات مدیره خانه سینما ابلاغ می شود، پس از تعیین یک هیات ناظر 3نفره توسط ریاست سازمان سینمایی، هیات مدیره خانه سینما موظف است اقدام به فراخوان مجمع عمومی فوق العاده با دستور جلسه بررسی و تصویب اساس نامه اصلاحی کند.

 ایلنا: متن تفاهم نامه امضا شده بین نمایندگان سازمان سینمایی و خانه سینما توسط خانه سینما منتشر شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، متن این تفاهم نامه که 13 تیرماه 92 در حضور رئیس جمهور به امضای فرهاد توحیدی، ابراهیم مختاری، عباس بابویهی، مسعود جعفری جوزانی و جمال شورجه رسیده، بدین شرح است:

اساسنامه اصلاحی که توسط ریاست محترم سازمان سینمایی به هیات مدیره خانه سینما ابلاغ می شود، پس از تعیین یک هیات ناظر 3نفره توسط ریاست سازمان سینمایی، هیات مدیره خانه سینما موظف است اقدام به فراخوان مجمع عمومی فوق العاده با دستور جلسه بررسی و تصویب اساس نامه اصلاحی کند.

پیش از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، اصناف عضو خانه سینما که تاکنون برای ثبت قانونی اقدام نکرده اند جهت ثبت، اسناد لازم را به سازمان سینمایی تقدیم کرده و رسید دریافت خواهند کرد.

خانه سینما
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر