کد خبر: 99215 A

مرگز کسترش سینمای مستندو تجربی اعلام کرد:

قرارداد تولید مستند بلند «شهید بازسازی» با شخص تهیه کننده فیلم (آقای کاظم دارابی) که قبلاً منابع تصویری متعددی از شهید شاطری تهیه کرده و در بسیاری از پروژه‌های ساخته شده در کشور لبنان هم نقش داشته است.

 ایلنا:پیرو درج خبر ی درباره  «بودجه ۹۰ میلیونی مرکز گسترش برای پسر رئیس سازمان سینمایی»و انتقاد برخی مستندسازان  مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی توضیحاتی را در این رابطه منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، در توضیحات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی آمده است: آقای کاظم دارابی تهیه کننده محترم مستند بلند «شهید بازسازی» که از تولیدات جدید و ارزشی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است، پس از شهادت «شهید شاطری» که از چهره‌های فعال در امور بازسازی مناطق جنوب لبنان پس از جنگ ۳۳روزه بود، تصمیم به تولید این فیلم مستند گرفت و ضمن کسب دستور ویژه وزیر محترم وقت ارشاد (دکتر حسینی) و ارجاع آن به سازمان امور سینمایی، مراحل عقد قرارداد با نامبرده جهت تولید نهایی این فیلم در مرکز به عمل آمد.

به عبارت دیگر، قرارداد تولید مستند بلند «شهید بازسازی» با شخص تهیه کننده فیلم (آقای کاظم دارابی) که قبلاً منابع تصویری متعددی از شهید شاطری تهیه کرده و در بسیاری از پروژه‌های ساخته شده در کشور لبنان هم نقش داشته است، منعقد شده و ایشان هم به منظور کارگردانی فیلم، به آقای رضا شمقدری پیشنهاد همکاری داده که با توجه به سابقه کارگردانی و تدوین‌گری و عضویت وی در گروه مستندسازان عمار، مرکز از آن استقبال نمود.

ختم کلام آنکه مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در پروژه‌های بلند خود، همواره با شخص تهیه کننده طرف است و کارگردان در مقام یکی از عوامل فیلم، توسط تهیه کننده انتخاب و پس از توافق بر سر دستمزد، نام وی به مرکز اعلام می‌شود.

بدیهی است که بودجه تولید این فیلم، هرگز به کارگردان تعلق نمی‌گیرد.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر