کد خبر: 11086 A

تمامی شبکه های رادیویی درروزنوزدهم مهرماه مصادف با بیست وسوم ذی القعده روز زیارتی امام رضا(ع)دراوقات شرعی صبح،ظهرومغرب اقدام به پخش صلوات خاصه آن حضرت می کنند

شبکه های مختلف رادیویی به مناسبت روزبیست وسوم ذی القعده روز زیارتی امام رضا (ع) اقدام به پخش صلوات خاصه آن حضرت می کنند.

به گزارش ایلنا، تمامی شبکه های رادیویی درروزنوزدهم مهرماه مصادف با بیست وسوم ذی القعده روز زیارتی امام رضا(ع)دراوقات شرعی صبح،ظهرومغرب اقدام به پخش صلوات خاصه آن حضرت می کنند که مخاطبان این شبکه ها می توانند شنونده آن باشند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر