کد خبر: 74669 A

دومین نمایشگاه آثار تاریخی اهدایی به موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک در سال 1392 خورشیدی، دربرگیرنده آثار اهدایی علی حجت‌زاد، همزمان با برگزاری آیین گرامی‌داشت میلاد حضرت علی علیه‌السلام گشایش می‌یابد.

ایلنا: مجموعه اهدایی علی حجت‌زاد، آثار تاریخی گوناگونی را دربرمی‌گیرد که از سوی این فرهیخته فرهنگ‌دوست، در سال گذشته به نخستین موزه وقفی- خصوصیایران که به عنوان یک موقوفه فرهنگی زیر نظر آستان قدس رضوی اداره می‌شود، اهدا شده است. این نمایشگاه در روز پنج‌شنبه 2 خرداد 1392 خورشیدی گشایش می‌یابد.

به گزارش ایلنا به نقل روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، مجموعه اهدایی علی حجت‌زاد، آثاری همچون قلمدان، نسخه چاپ سنگی، نسخه خطی، اسناد (عقدنامه، وقف‌نامه، مبایعه‌نامه، فرمان، مصالحه‌نامه و برگه تلگراف)، روزنامه، خوش‌نویسی، آثار چوبی، منسوجات (پارچه، پرده) و بیرق را دربرمی‌گیرد. ازجمله این آثار می‌توان به قلمدان لاکی با طرح تصویری و مدالیون متعلق به دوره قاجار، نسخه‌های چاپ سنگی سده‌های متعلق به سده‌های 13 و 14 هجری مانند«تجوید القران،طب اکبر فارسی و ارشاد العوام وکلیات هفت جلدی اسکندرنامه»، نسخه‌های خطی متعلق به سده‌های 13 و 14 هجری مانند «قرآن کریم و رموزتقویم»، رقعه‌های خط مانند «رقعه خطعبدالرحیم اصفهانی، رقعه خطمیرزا رضا خراسانی ملقب به حکیم، رقعه خطمنسوب به محمدحسین عمادالکتاب و رقعه خطمیرعماد حسنی» اشاره کرد. صندلی و میز کار چوب لهستانی تزیینات کنده‌کاری، پارچه ترمه با طرح شاخ گوزنیمربوط به دوره قاجار، پارچه ترمه بافته شده به سفارش موید الدوله و پرده سوگواری با حاشیه محرماتی از دیگر آثار این مجموعه اهدایی به شمار می‌آیند.

بخشی دیگر از این آثار، اسنادی مربوط به دوره قاجار است که عقدنامه، وقف‌نامه، مبایعه‌نامه، فرمان، مصالحه‌نامه و برگه تلگراف را دربرمی‌گیرد. از این مجموعه می‌توان به وقف‌نامه شش دانگ منزل مسکونی و دودهانه دکان واقع در گذر گلبندک، وقف‌نامه قریه محمودآباد ری با تمامی ملحقات ومنضمات آن، عقدنامه شاهزاده عبدالعزیزمیرزا بشیرالدوله با شاهزاده قدرت‌الملوک خانم، مبایعه نامه فروش شش دانگ قریه ماران نهاوند (میان فرزندان محمدحسن خان قاجار با امان‌الله خان افشار)، فرمان اختصاص مالیات قریه دشتک فارس (از طرف مظفرالدین شاه به عبدالحسین میرزا فرمانفرما)و برگه تلگرافاز امین السلطان اتابک اعظم به ابوالفتح میرزا مویدالدوله حاکم خراساناشاره کرد.

نمایشگاه آثار اهدایی علی حجت‌زاد روز پنج‌شنبه 2 خرداد 1392 خورشیدی از ساعت 15:30همزمان با برگزاری آیین گرامی‌داشت میلاد حضرت علی علیه‌السلام در موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک گشایش می‌یابد. علاقه‌مندان به بازدید از این نمایشگاه آثار تاریخی و فرهنگی می‌توانند به نشانی «میدان امام خمینی، خیابان امام خمینی، نرسیده به خیابان 30 تیر، سردرباغ ملی، خیابان ملل متحد (محوطه باغ ملی)، موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک» مراجعه کنند.

موسسه و کتابخانه ملک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر