کد خبر: 1096 A

فتح الله بی‌نیاز در بررسی اجرای طرح سام:

كمك به خالقان اندیشه؛ ایده‌ای آرمانی‌ست اما شیوه‌های اجرایی هر آرمانی را نباید علنی كرد چراكه صاحبان اندیشه دوست‌تر می‌دارند مشكلات مالی‌شان از منظر عمومی پنهان بماند.

ایلنا: فتح‌الله بی‌نیاز؛ تبلیغ را مهمترین عامل در آشتی دوباره كتاب و خواننده معرفی كرده و معتقد است: اختصاص هر مبلغی به نویسنده؛ شاعر یا مترجم به هر میزانی؛ چه وقتی با هدف قدردانی و تكریم صورت می‌گیرد یا زمانی‌كه برای جبران بخشی از زحمات خالق اثر انجام می‌شود، یكی از راه‌های بزرگداشت خالق اثر و تبلیغ معنوی فكر و اندیشه به شمار می‌آید.

این نویسنده و منتقد به خبرنگار ایلنا گفت: خوب است كه در یك حركت فرهنگی و اقتصادی؛ جبران بخشی از هزینه‌های زندگی جاری اهالی قلم ازسوی نهادهای غیردولتی و به روشی مبتكرانه یعنی فروش كتاب صورت بگیرد و خوب است كه خالق اثر این خوش‌گمانی را به مجموعه‌ی تولید، پخش و فروش كتاب داشته باشد و آنها را مدافعان حقوق خود به شمار آورد. اما این همه نه جبران تلاش‌های شبانه‌روز این قشر را می‌كند و نه بر اثر نبود آن؛ این گروه دست از تولید فكر و اندیشه می‌شویند. بلكه می‌توان گفت كه بانیان این طرح با چنین پیشنهادی؛ بیشتر نگرانی خود را از وضعیت موجود تولید فكر و اندیشه ابزار داشته و آن را عمومی كرده‌اند.

بی‌نیاز در ادامه؛ راه درست جبران مشكلات موجود در مسیر تولید فكر و اندیشه را نه در بازگردان هزینه‌های مادی به آنها؛ كه در گسترش فرهنگ كتاب‌خوانی دانسته و تاكید دارد: می‌توان با روش‌های دیگری جز پرداخت 7 درصد بهای پشت جلد به كمك خالق اثر رفت. می‌توان با تبلیغ و برگزاری جلسات نقد و بررسی هم به تعداد خوانندگان آثار او افزود و هم راهی برای نقد صحیح اثر او درپیش گرفت.

این نویسنده اضافه كرد: متاسفانه در شرایطی كه رسانه‌ها بسیار محدود به امر كتاب می‌پردازند، چاره‌ای نیست جز آنكه با به راه انداختن موجی گسترده؛ تبلیغ اثر را به سایت‌ها؛ وبلاگ‌ها؛ روزنامه‌ها؛ هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها كشاند. در این مسیر باید توجه داشت كه خالقان اثر بیش از آنكه سپاسگزار پولی باشند كه از فروش كتاب حاصل آنها می‌شود، سپاسگزار خوانده شدن و دیده شدن آثارشان هستند.

به گفته این منتقد ادبی؛ كمك به خالقان اندیشه و فكر؛ ایده‌ای آرمانی‌ست اما شیوه‌های اجرایی هر آرمانی را نباید علنی كرد و آن را در فضای عمومی جامعه؛ عریان و صریح توضیح داد چراكه هستند برخی صاحبان اندیشه كه دوست‌تر می‌دارند مشكلات مالی‌شان از منظر عمومی پنهان بماند و برای همیشه‌ی عمر؛ صورت خود را با سیلی سرخ نگاه دارند.

بی‌نیاز تاكید كرد: یكی از مهمترین هدف‌گذاری‌های مجریان این طرح باید نویسندگان و شاعران شهرستانی باشد. آنها نه در شهرهای خود امید به خریداری آثار خود دارند و نه امید به رسیدن كتاب‌های خود به تهران بزرگ و تبلیغ مناسب برای آنها را دارند. اگر چنین طرحی بتواند موجی از خرید كتاب را دركنار برگزاری جلسات نقد و بررسی آثار این دست خالقان آثار به وجود بیاورد، بزرگترین كمك را به تولید و گسترش فكر و اندیشه در جامعه انجام داده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر