کد خبر: 1501 A

انتشارات قدیانی ۴۰۳ عنوان کتاب مناسب برای کودکان پیش دبستانی را به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی دفتر انتشارات کمک آموزشی ارسال کرده تا در برنامه‌های این دفتر گنجانده شود.

ایلنا: انتشارات قدیانی ۴۰۳ عنوان کتاب مناسب برای کودکان پیش دبستانی را به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی دفتر انتشارات کمک آموزشی (رشد) ارسال کرده تا در کتاب نامه این دفتر که به معرفی کتاب های مناسب پیش دبستانی اختصاص دارد، گنجانده شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انتشارات قدیانی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش نخستین بار است که در قالب کتاب نامه رشد قرار است کتاب های مناسب بچه های پیش دبستانی را منتشر کند.

ناشران زیادی کتاب های خود را برای معرفی در این کتاب به دبیرخانه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ارسال کرده اند اما انتشارات قدیانی با معرفی ۴۰۳ کتاب بیشترین تعداد کتاب ارسالی را داشته و ناشران دیگری چون مدرسه ۱۰۷ کتاب به دبیرخانه ارسال کرده اند.

سازمان های پژوهشی زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش پیش از این در مقاطع ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و حتی کار و دانش و فنی و حرفه ای کتاب نامه رشد (حاوی کتاب های مناسب سنین مختلف) را منتشر کرده اند و هر سال نیزبا معرفی کتاب های جدید، شماره جدید این کتاب نامه ها منتشر می شود.

پیش از این ۴۷۰ عنوان از کتاب های انتشارات قدیانی در کتاب نامه های رشد مقاطع مختلف تحصیلی به عنوان کتاب مناسب، معرفی شده اند و این بار نیز کتاب نامه مقطع پیش دبستانی این کتاب ها را معرفی خواهد کرد.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر