کد خبر: 1739 A

نادر قدیانی از آینده‌ی محكوم به شكست بسیاری از طرح‌های تازه در حوزه كتاب سخن می‌گوید و اعتقاد دارد: این‌گونه حركت‌ها در بازار كتاب ایران به كرات انجام شده اما بیش از 90 درصدشان با شكست مواجه شده‌اند.

ایلنا: بسیاری از دست‌اندركاران حوزه كتاب به هیچ‌یك از طرح‌های مطرح شده در حوزه كتاب در شرایط روز كشور خوش‌بین‌نیستند. از نگاه آنها بیشتر این طرح‌ها در اجرا با شكست مواجه می‌شوند.

نادر قدیانی(رئیس اتحادیه ناشران و مدیر نشر قدیانی) یكی از دست‌اندركاران حوزه كتاب است كه اعتقاد چندانی به كارآمدی طرح‌های تازه برای رونق بازار كتاب ندارد ولو آنكه این طرح‌ها متضمن برخی سیاست‌های تشویقی برای مولفان و پدیدآورندگان كتاب باشد.

قدیانی به خبرنگار ایلنا گفت: این‌گونه حركت‌ها در بازار كتاب ایران در دو دهه‌ی اخیر به كرات انجام شده است. اما بیش از 90 درصد آنها با شكست مواجه شده است.

به اعتقاد این ناشر، اغلب چنین طرح‌هایی؛ چشم‌اندازهای مثبت برای خود پیش‌بینی می‌كنند و به دنبال رونق دادن به بازار كتاب هستند و برخی نیز علاوه بر رونق بازار كتاب درصدد هستند تا از حقوق مولفان و پدیدآورندگان كتاب دفاع كنند، اما در عمل با مشكلات زیادی مواجه شده و محكوم به تعطیلی هستند.

رئیس اتحادیه ناشران و مدیر نشر قدیانی گفت: حمایت از حقوق مولفان كه در طرح كتاب سام پیش‌بینی شده؛ اقدامی درخورد توجه و قابل تقدیر است اما بازار كتاب امروز شرایط دشواری را تجربه می‌كند كه این امر موجب می‌شود، نتوان اجرای درستی از چنین طرح‌هایی را تجربه كرد و بسیاری از آنها در بدو شروع؛ متوقف می‌شوند.

به گفته این ناشر، اختصاص درصدی از فروش كتاب به نویسندگان و مترجمان آثار چیزی نیست كه نتوان اجرای درست آن را قابل ستایش ندانست اما باید دید آیا می‌توان آن را برای همه كتاب‌ها عملی كرد. نبود یك تصویر درست از وضعیت بازار كتاب ایران و سیستم تولید؛ پخش و فروش كتاب ایران باعث شكست اغلب این طرح‌هاست.

قدیانی تاكید می‌كند: اگرچه درباره چنین طرح‌هایی از ابتدا نمی‌توان چندان خوش‌بین بود به واسطه‌ی آنكه امروز مشكلات زیادی در حوزه نشر وجود دارد اما ادامه‌ی مسیر و چگونگی فایق آمدن بر مشكلات می‌تواند نقد سیستم‌هایی از این دست را امكان‌پذیر كند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر