کد خبر: 22201 A

معرفی کتاب؛

کتاب manufacturing consent از ادوارد هرمن و نوام چامسکی در ایران خلاصه شده و به نام فیلترهای خبری با ترجمه تژا میرفخرایی به چاپ رسیده است.

ایلنا: کتاب manufacturing consent از ادوارد هرمن و نوام چامسکی در ایران خلاصه شده و به نام فیلترهای خبری با ترجمه تژا میرفخرایی استاد دانشگاه رشته ارتباطات به چاپ رسیده است.

این کتاب به دنبال تجزیه و تحلیل پوشش خبری وسایل ارتباط جمعی امریکا بر اساس مدل پروپاگاندا است.

در دو بخش از این کتاب به نام های قربانیان: با ارزش و بی ارزش و مشروعیت در مقابل بی معنایی انتخابات در کشورهای جهان سوم، به این موضوع می پردازد که چگونه پروپاگاندا بر اساس سیاستهای حاکم ایالات متحده، قربانیان در جهان را به دو دسته تقسیم می کند «پس اساس و اصولی برای دفاع از قربانیان در کشورهای دشمن در جهت بدست آوردن موقعیت بهتر سیاسی در اذهان عمومی وآماده کردن این اذهان برای اتخاذ سیاستهای سخت و تند بر علیه این دشمنان است ».(1:69)

در فصلی دیگر از این کتاب به بررسی انتخابات در جهان سوم می پردازد و تحلیل می کند که بعضی از این انتخابات در کشورهای دوست و وابسته (تحت نظارت و مشاوره امریکا)برگزار شده و هدف آنها دادن مشروعیت به رژیم های حاکم و رهبرانشان است (انتخابات گواتمالا در 1985)بعضی دیگر از این انتخابات در کشورهای دشمن برگزار شده که هدف این انتخابات نیز کسب مشروعیت برای سیستم سیاسی آنان است که ایالات متحده تمام هم و غم خود را برای بی اعتبار کردن این انتخابات بکار می برد(نیکاراگوئه 1984)

«فرضیه ی مدل پروپاگاندا این است که وسایل ارتباط جمعی از دیدگاه ها و سیاستهای دولت خود دفاع می کنند به عبارت بهتر انتخابات مطلوب بدون در نظر گرفتن واقعیات موجه و مشروع جلوه داده می شود حال آنکه انتخابات نامطلوب باز هم بدون در نظر گرفتن واقعیات به شکلی غیر موجه مسخره و دروغین به نمایش در می آید».(1:105)

۱- فیلترهای خبری، ادواردهرمن، نوام چامسکی،ترجمه تژامیرفخرایی،سال ۱۳۷۷چاپ اول،انتشارات موسسه ایران

مریم مزروعی

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر