کد خبر: 42941 A

مهدی محقق در موسّسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران دربارة فیلسوف و عارف بزرگ قرن سیزدهم هجری حاج ملاَ هادی سبزواری سخنرانی می‌كند.

ایلنا: موسّسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران در برنامة همکاری با موسّسة مطالعات اسلامی دانشگاه تهران ـ دانشگاه مک‌گیل مبنی بر برگزاری مجالس سخنرانی ماهانه جهت معرّفی احوال و آثار و افکار سی‌تن از بزرگان و مشاهیر علمی و ادبی و فرهنگی اسلام و ایران، هفتمین مجلس خود را دربارة فیلسوف و عارف بزرگ قرن سیزدهم هجری حاج ملاَ هادی سبزواری – أعلی الله مقامه - برگزار می‌كند که در آن، مهدی محقق در ابعاد مختلف علمی آن حکیم متألَه سخنرانی ایراد خواهد كرد.

شرکت برای علاقه‌مندان آزاد است.

این برنامه روز سه‌شنبه هفدهم بهمن‌ماه۱۳۹۱، ساعت ۱۷ الی ۱۹ در موسّسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران، خیابان نوفل لوشاتو، کوچة شهید آراکلیان، شمارة ۴ برگزار می‌شود.

موسّسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر