کد خبر: 43162 A

«مجنون، نام کوچک یک زن بود»، عنوان کتابی است که چنین ادعایی دارد.

ایلنا: مجنون، در ادبیات ما نامی آشناست؛ مردی که از شدت عشق به لیلی، آواره کوه و بیابان می‌شود. آیا کسی هست که ادعا کند، او یک زن بود؟
به گزارش ایلنا، «مجنون، نام کوچک یک زن بود»، عنوان کتابی است که چنین ادعایی دارد. «الهام صالح»؛ عنوان کتابش را اینطور مبهم انتخاب کرده. «مجنون، نام کوچک یک زن بود»، در واقع مجموعه‌ای از اشعار عاشقانه است. عشقی که در آن تلخی و گزندگی، امید و آرزو، خیانت و وفاداری، در کنار هم قرار می‌گیرد.
نویسنده در کتابش از عناصر طبیعت بهره برده: «دریا باش، اما طوفانی نشو!»
او داستان‌ها را در جهت اهداف خود به کار گرفته است. اول شخص این کتاب در مشهور‌ترین داستان‌ها سرک می‌کشد و برای آن‌ها پایانی دیگرگونه می‌آفریند. هزار و یک شب، یکی از همین داستان‌هاست: «زن‌های بسیاری را کشته‌ای. در گریز از مرگ، برایت قصه می‌گویم. این داستان درباره مجنونی است که راهی هزار و یک شب شد. پایان، آشکار است. مجنون زنده می‌ماند.»
صالح در این مجموعه بر این موضوع تاکید دارد که «مجنون، نام کوچک یک زن بود». او در مقدمه کتابش نوشته: «مجنون، نام کوچک یک زن بود، هست. مجنون هر روز با من قدم برمی‌دارد، این بار مراقبم تا خود را به زنجیر نکشد.»
این مجموعه، ۹۱ شعر کوتاه را شامل می‌شود و توسط انتشارات کتابیار منتشر شده است.

مجنون، نام کوچک یک زن بود
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر