کد خبر: 6373 A

دورهٔ آموزشی فلسفهٔ ادبیات در ده جلسه با تدریس امیرعلی نجومیان همچنین مبانی نظری نشانه‌شناسی با تدریس فرزان سجودی در هفت جلسه از سی‌ام مهر ماه در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار می‌شود.

ایلنا: فلسفهٔ ادبیات پیش از هر چیز به «چیستی ادبیات» می‌پردازد. اما «تعریف پذیری» ادبیات خود موضوع اساسی مورد توجه است. به عبارت دیگر، آیا امکان محدود کردن ادبیات درون چهارچوب ویژه‌ای با ویژگی‌های ذاتی هست یا اینکه ادبیات مفهومی فرهنگی است که درون گفتمان‌ها شکل می‌گیرد و تعریف می‌شود؟

دورهٔ آموزشی فلسفهٔ ادبیات در ده جلسه با تدریس امیرعلی نجومیان در شهر کتاب برگزار می‌شود. در طی دوره، نظریه‌های مطرح فلسفهٔ ادبیات مانندِ نظریهٔ محاکات، نظریه‌ی رمانتیسم (بیان، تاثیر و تخیل)، نظریهٔ زیبایی‌شناسی، نظریهٔ شکل‌گرایی ادبیات، نظریهٔ ساختاری ادبیات، نظریهٔ تفسیری/خوانشی، نظریهٔ ساختگی بودن جهان متن ادبی، و نظریهٔ بینامتنی و خودارجاعی طرح می‌شود. در راستای طرح این نظریه‌ها، به نسبتِ ادبیات با مفاهیمی مانند واقعیت، زبان، لذت، زیبایی و حقیقت نیز توجه شده، سپس به پرسش مهمِ «راز ماندگاری ادبیات» پرداخته می‌شود. آن‌گاه مفهوم «ادبیات ارزشمند یا معیار» و معیارهای فرهنگی و برساختهٔ آن‌ها بررسی می‌شود. در پایان به دیدگاه‌های معاصر درباره ادبیات، به ویژه دیدگاه‌های موریس بلانشو و ژاک دریدا، هم اشاره خواهد شد. در طی دوره، برای ملموس شدن بحث‌های نظری به آثار ادبی اشاره می‌شود.

این دورهٔ آموزشی روزهای دوشنبه ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار می‌شود. آغاز آن اول آبان ۱۳۹۱ است و علاقه‌مندان برای ثبت‌نام تا ۱۷ مهر فرصت دارند در ساعات اداری به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر، نبش کوچهٔ سوم مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌ها‌ی ۸۸۷۲۳۳۱۶ و ۸۸۷۱۷۴۵۸ تماس بگیرند. بدیهی است با توجه به محدویت ثبت‌نام، اولویت با کسانی است که زود‌تر اقدام کنند.

همچنین مبانی نظری نشانه‌شناسی با تدریس فرزان سجودی در هفت جلسه از سی‌ام مهر ماه در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار می‌شود. در این دوره به معرفی مفاهیم بنیادی نشانه‌شناسی شامل نشانه، دلالت، دلالت «صریح»، دلالت ضمنی، استعاره، مجاز مرسل، متن از دیدگاه‌های متفاوت شامل زبان‌شناسی، ساختگرایی، پساساختگرایی و نشانه‌شناسی فرهنگی و مفاهیم رمزگان و سرانجام گفتمان پرداخته می‌شود و رویکردهای نظری متفاوت در قلمرو مفاهیم بنیادی فوق معرفی می‌شود.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام در این دورهٔ آموزشی تا ۲۰ مهر فرصت دارند در ساعات اداری به مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچهٔ سوم مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۸۸۷۲۳۳۱۶ و ۸۸۷۱۷۴۵۸ تماس بگیرند. این دوره در روزهای‌ یک‌شنبه ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار می‌شود و با توجه به محدودیت ثبت‌نام، اولویت با کسانی است که زود‌تر اقدام کنند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر