کد خبر: 66945 A

كتاب فلسفه زبان قاره‌ای و فرهنگی نوشته محمدرعایت جهرمی شامل تاملی تطبیقی در آرای ویتكنشتاین و گادامن در باب زبان است كه ازسوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سازمان انتشارات منتشر شده است.

ایلنا: كتاب فلسفه زبان قاره‌ای و فرهنگی نوشته محمدرعایت جهرمی ازسوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سازمان انتشارات منتشر شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این کتاب حاضر تطبیق اندیشه‌های زبانی ویتگنشتاین و گادامر با هدف استخراج نقاط ه مگرا و واگرای این دو حوزه در دستور کار محوری خود دارد، این موضوع، به لحاظ تنوع موضوعی و غنای محتوایی، تقریباً سرتاسر تاریخ فلسفه را پوشش می‌دهد؛ چراکه با محوریت ویتگنشتاین و گادامری سامان می‌یابد که به عنوان برجسته‌ترین و به تعبیری، آخرین حلقه‌ها از دو جریان بزرگ فلسفی در تاریخ فلسفه (سنن تحلیلی و قاره‌ای) هستند و عصاره تفکر اندیشمندان این دو حوزه را می‌توان در این دو متفکر، ردیابی کرد.
و در مقام نوآوری و نظریه‌پردازی، دو دیدگاه بدیع را مطرح می‌کند نظریه نخست، فلسفه زبان قاره‌ای می‌باشد که برایند نگاه فلسفی اندیشمندان سنت قاره‌ای (در هرسه تعبیر جغرافیایی، تاریخی و محتوایی) به قلمرو زبان است که با توجه به غلبه تحلیلی، پیشینه‌ای در آثار و دیدگاه‌های فلسفی ندارد؛ اما نظریه دوم، فلسفه زبان فرهنگی است که در نگاهی محدود از ترابط و هم گرایی اندیشه‌های ویتگنشتاین و گادامر در حوزه فلسفه زبان، پرده برداشته و در نگاهی گسترده‌تر و جام ع‌تر، هسته مشترک رویکردهای فلاسفه قرون اخیر به مقوله فلسفه زبان را معرفی کرده و بسط می‌دهد.
این کتاب با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۹۰۰۰ تومان منتشر شده است.

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سازمان انتشارات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر