کد خبر: 80271 A

قادر باستانی در گفت و گو با ایلنا:

باستانی با انتقاد از برنامه‌های صدا و سیما، نسبت به سلب اعتماد در میان مردم و افزایش گرایش‌ به رسانه‌های غربی اعلام نگرانی کرد. او توصیه كرد؛ این رسانه با مخاطب محوری و پرهیز از سیاست قیم مآبی رسانه‌ای، شكاف ایجاد شده با مردم را ترمیم كند.

ایلنا: رویكرد صدا و سیما در تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری، رویكردی جانبدارانه است و ادامه آن می‌تواند اعتماد مخاطب را هدف قرار دهد و نتیجه‌ای عكس آنچه مدنظر متولیان آن سازمان است، به بار آورد.

قادر باستانی كارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی و رسانه در گفتگو با ایلنا، با بیان این مطلب خاطرنشان كرد: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان رسانه ملی، ضریب نفوذ بالایی به ویژه در شهرهای كوچك و روستاها دارد، اما با اتخاذ سیاست‌های نادرست رسانه‌ای، اعتماد مخاطبان را به تدریج از دست می‌دهد و مانند شهرهای بزرگ، مردم را به سمت استفاده از شبكه‌های فارسی زبان خارج از كشور سوق می‌دهد.

وی افزود: صدا و سیما، بدنه بسیار قوی و فرهیخته دارد كه كاربلد است و به خوبی می‌تواند این رسانه را به یك رسانه حرفه‌ای قابل اعتماد برای مخاطبان تبدیل كند، اما به نظر می‌رسد، فرایند كاری و تصمیم‌گیری در این سازمان به نحوی است كه افراد غیرحرفه‌ای و گاه غیررسانه‌ای، با نگاه خاص و متاثر از بیرون سازمان، فرمان اصلی را در دست دارند و نیروهای حرفه‌ای آن دارای قدرت مانور اندكی در تهیه و پخش برنامه‌ها هستند و این امر در ده سال گذشته روند تزایدی داشته است.

این كارشناس ارتباطات، بهره‌گیری متولیان صداو سیما از روش‌ها و سیاست‌های قدیمی و منسوخ رسانه‌ای و الگوگیری از روش‌های رسانه‌ای شوروی سابق یا به اصطلاح «پراودایی» را مشكل اصلی رسانه ملی خواند و تاكید كرد: بهترین روش برای ارتباط با مخاطب و جلب اعتماد او، صراحت و صداقت است كه اتفاقاً مبانی دینی ما هم همین را توصیه می‌كند. اگر صداقت نباشد و یا مخاطب احساس كند كه مطالبی به او دیكته می‌شود و یا همه واقعیت گفته نمی‌شود و یا اینكه عكس واقعیت بیان می‌شود، به تدریج اعتماد او كاهش می‌یابد و در صورت دسترسی به رسانه جایگزین، به آن گرایش پیدا می‌كند.

وی اضافه كرد: در همین تبلیغات انتخاباتی، مخاطبان به عینه مشاهده می‌كنند كه همه اركان صدا و سیما ازجمله شبكه‌های ملی و همچنین استانی، با زبان بی‌زبانی سعی در برجسته كردن یك كاندیدا دارند و این كار آنقدر غیرحرفه‌ای و تابلو انجام می‌شود كه برای هر مخاطبی قابل درك است، و نتیجه آن برای مخاطب، بازخورد تدافعی خواهد بود.

باستانی توصیه كرد: باتوجه به حجم گرایش به رسانه‌های بیگانه فارسی زبان و نتیجه عكس سیاست‌های كلان رسانه ملی در سال‌های اخیر، سازمان صدا و سیما رویكرد خود را تغییر دهد و با مخاطب محوری و پرهیز از سیاست قیم مآبی رسانه‌ای، شكاف ایجاد شده با مردم را در این فرصت ایجاد شدة فضای انتخاباتی و اقبال عمومی، ترمیم كند.

این كارشناس گفت: البته كسانی هم كه فرمان رسانه ملی را در دست دارند و یا استفاده از عملكرد صدا و سیما را در پیشبرد اهداف خود مدنظر دارند، توجه داشته باشند كه ادامه روند كنونی، آنها را از اهداف‌شان دورتر خواهد كرد. پرواضح است كه یك سازمان رسانه‌ای عظیم مانند صدا و سیما، موقعی مفید خواهد بود كه بتواند به عنوان یك رسانه موفق و معتمد مردم عمل نماید، در غیر این صورت در مواقع حیاتی مورد نیاز، نخواهد توانست كارا و مطمئن باشد، بلكه مخرب خواهد بود؛ بنابراین به نظر من میدان دادن به عناصر حرفه‌ای و روراستی با مخاطب، موفقیت رسانه ملی را تضمین خواهد كرد.

صدا و سیما قادر باستانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر