کد خبر: 83024 A

عصر پریکلس و بحران بزرگ؛ نام دو کتاب دیگر از مجموعه تاریخ جهان است که توسط نشر ققنوس به بازار آمده است.

ایلنا: رویدادهای مهم در تاریخ عصر پریکلس، بذر تلخ رقابت، از اتحاد تا امپراتوری، نیروی شگفت، دموکراسی و توسعه طلبی، دستاورد عالی، جنگی که هیچ کس خواستارش نبود، سقوط آنتن و... از سرفصل های کتاب «عصر پریکلس» هستند که به تازگی توسط نشر ققنوس؛ در مجموعه تاریخ جهان به بازار آمده است.

«دان ناردو» نویسنده‌ی این کتاب و فاطمه ایجی مترجم این کتاب 135 صفحه ای بوده است.

همچنین «بحران بزرگ» نیز کتاب دیگری ست از همین مجموعه که به همراه کتاب فوق منتشر شده. ما فقیر بودیم، ریشه‌های بحران، هوور و روزولت، صد روز نخست، اقدام جدید در کشتزار و شهر، بحث بین بازیابی و اصلاح، بحران جهان گستر، میراث بحران و... از سرفصل‌های این کتاب هستند.

در توضیحات پشت جلد این کتاب‌ها می‌خوانیم: «مجموعه تاریخ جهان» می‌کوشد چشم‌اندازی گسترده و ژرف از سیر تاریخ عرضه کند. این مجموعه با ارائه زمینه‌های فرهنگی رخدادهای تاریخی، خواننده را مجذوب خود می‌سازد. «مجموعه تاریخ جهان» اندیشه‌های سیاسی، فرهنگی و فلسفی تاثیرگذار را در گذشت مشعل تمدن از بین‌النهرین و مصر باستان به یونان، روم، اروپای قرون وسطی و دیگر تمدن های جهانی تا روزگارما پی می‌گیرد....

عصر پریکلس بحران بزرگ
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر