کد خبر: 50630 A

در حوزه پیشرفت قهرمانی

علیرضا سنایی عنوان بهترین مربی اسکواش سال آسیا را در حوزه پیشرفت قهرمانی کسب کرد.

علیرضا سنایی عنوان بهترین مربی اسکواش سال آسیا را در حوزه پیشرفت قهرمانی کسب کرد.

به گزارش ایلنا، سید علیرضا سنایی در اجلاس کنفدراسیون اسکواش آسیا به عنوان بهترین مربی سال آسیا در حوزه پیشرفت قهرمانی در سطح قاره انتخاب شد.

کنفدراسیون اسکواش آسیا هر ساله بهترین مربی خود در سطح پیشرفت قهرمانی را نیز به صورت جداگانه معرفی می کند.

اسکواش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر